Wetenschap

‘Wetenschap’ betekent zowel de manier om kennis te vergaren over de werkelijkheid (het instituut ‘wetenschap’) als die kennis zelf. Wetenschappelijk onderzoek is volgens SGP-jongeren goed, nuttig en nodig: we moeten zorgvuldig met Gods schepping omgaan en mogen deze onderzoeken. Een belangrijk kernwoord hierin is bescheidenheid: de mens weet nooit alles, zijn verstand is beperkt.

 

Kenniseconomie

 

Kennis is de basis van onze economie. De overheid moet daarom streven naar een hoog kennisniveau. Wetenschappelijk onderwijs en onderzoek dienen gestimuleerd te worden. De overheid kan de kwaliteit aan universiteiten bevorderen door onderlinge competitie te stimuleren. Het is goed dat de overheid, via instituten als KNAW (Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappers) en NWO (Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek), beurzen toewijst aan veelbelovende onderzoeken.

 

De wetenschap heeft ook een praktisch belang: op het terrein van gezondheidszorg, milieu, veiligheid, infrastructuur en cultuur kan de wetenschap veel betekenen. De wetenschap mag daarom niet te ver van de burgers af komen te staan.

 

Ethiek

 

Op ethisch gebied kent de wetenschap bezwaren. Veel wetenschappers hebben een verstokt vooruitgangsgeloof: onder leiding van de autonome mens kan alles alleen nog maar beter worden. SGP-jongeren gelooft daar niet in. Ten tweede heeft binnen de hedendaagse wetenschap het onhaalbare neutraliteitsideaal de ruimte voor geloofsovertuiging tot nul gereduceerd. Ten derde zit er nog een gevaar aan de praktische toepasbaarheid van de wetenschap. De wetenschap bracht ons zowel succesvolle medicijnen tegen kanker als de verwoestende atoombom en embryoselectie. Ethische bewustwording moet gestimuleerd worden en vanuit christelijk perspectief moeten grenzen gesteld worden aan de praktische toepassing van wetenschap.

 

 WO en HBO

 

Het wetenschappelijk onderwijs (WO) onderscheidt zich door haar methode ‘kennisverzameling’ van het hoger beroepsonderwijs (HBO). Universiteiten leiden de student niet zozeer op tot een bepaald beroep, maar richten zich op het wetenschappelijk onderzoek. Dit onderscheid is waardevol en mag niet vervagen. Dat vraagt zware (c.q. zwaardere) eisen aan wetenschappelijke studies. Fenomenen als het Bindend Studieadvies (BSA) en de langstudeerdersboete juicht SGP-jongeren toe. Lanterfantende en bierdrinkende studenten behoren daarmee (hopelijk) tot het verleden.

 

- Onderling competentie tussen universiteit bevorderen door overheid.

 

- Wetenschap zelfstandig laten functioneren, wel financieel stimuleren van uitdagende wetenschappelijke onderzoeken.

 

- Zware eisen stellen aan wetenschappelijke studenten met daarin bindend studieadvies en langstudeerdersboete.