De belangrijkste uitdaging voor het Nederlandse onderwijs is het oplossen van het lerarentekort. De nu al schrijnende tekorten dreigen in zowel het primair als het voortgezet onderwijs de komende 6 jaar te verdubbelen. Hoewel er al verschillende maatregelen genomen worden, is het niet genoeg. Een fundamenteel probleem vraagt om een duurzameoplossing. De SGP-jongeren wil het lerarentekort oplossen door middel van drie verbeteringen: beter beeld, betere baan en beter betaald.

  1. Beter beeld. Om het leraarschap aantrekkelijker te maken, is ten eerste nodig dat het imago van het vak hersteld wordt. Op dit moment overheerst het beeld van een veel te hoge werkdruk. Door middel van campagnes moet dit beeld bijgesteld worden, waarbij we een voorbeeld kunnen nemen aan defensie.
  2. Betere baan. Het verbeterde imago moet geen luchtkastelen voorschotelen! Door administratieve werkzaamheden te minimaliseren en meer tijd aan de professionalisering van docenten te besteden, wordt het vak ook daadwerkelijk aantrekkelijker.
  3. Beter betaald. Salarisverhogingen vormen geen duurzame oplossing voor het lerarentekort. We willen namelijk niet dat geld de belangrijkste reden is om leraar te worden. Desondanks draagt een financiële prikkel bij aan de aantrekkingskracht van het leraarschap. Daarom moeten met name de salarissen van docenten in het primair onderwijs verhoogd worden.

Deze op de lange termijn gerichte aanpak zal de populariteit van het leraarschap laten stijgen, zodat de generaties van nu de generaties van straks kunnen opleiden.

Wij steunen de voorstellen om op de pabo de mogelijkheid te bieden om zich enkel op de onder- of bovenbouw te richten. Daarmee hopen we met name mannelijke leraren aan te trekken.