Het onderwijs is bij uitstek geschikt om kansenongelijkheid in de samenleving te verminderen. Ieder kind verdient een eerlijke kans. Het is goed om in het onderwijssysteem rekening te houden met kansenongelijkheid en daar maatregelen voor te nemen. Toch zijn er de laatste tijd meerdere voorstellen die het Nederlandse onderwijssysteem grondig willen herzien wegens de kansenongelijkheid.

Als SGP-jongeren zijn we tegen kansenongelijkheid, maar ook tegen te ingrijpende maatregelen. De meest actuele voorstellen betreffen een brede brugklas. Om drie redenen zijn wij tegen dit plan.

  1. Kwaliteitsverlies. Een brede brugklas hindert leerlingen die toe zijn aan een stormachtige ontwikkeling. Het niveau komt lager te liggen, waardoor het onderwijs aan sommige leerlingen niet de kwaliteit biedt die ze nodig hebben. In het huidige onderwijssysteem zijn er ook leerlingen die niet op het juiste niveau zitten, maar bij een brede brugklas zal dit probleem veel groter zijn.
  2. Onuitvoerbaarheid. Het is voor scholen onuitvoerbaar, omdat ze aan te veel verschillende leerlingen les moeten geven. Dit is ook de reden waarom de brede brugklas in de vorige eeuw naar aanleiding van de Mammoetwet mislukt is. De oplossing hiervoor is vergaande differentiatie binnen de klas, maar dat vergt veel te veel van scholen.
  3. Illusie. Het is een illusie dat een brede brugklas een beslissende invloed gaat hebben op de kansenongelijkheid. Scholen zullen namelijk toch gedwongen worden te differentiëren, waardoor er alsnog leerlingen onder of boven hun niveau moeten werken. Daarnaast is het in het huidige systeem goed mogelijk om van niveau te wisselen (wat ook veel gebeurt).

Als SGP-jongeren zijn we strijdbaar tegen kansenongelijkheid, maar we willen in die strijd wel een gezonde balans behouden met de kwaliteit van het onderwijs. Daarom zijn we wel voor het gebruik van ‘normale’ brugklassen, zoals mavo-havo of havo-vwo.