Uitbreiding EU

In tien jaar tijd is de EU qua lidstaten bijna verdubbeld: van 15 lidstaten in 2004 naar 28 lidstaten in 2013. Aan een land worden de zogenaamde Kopenhagen-criteria gesteld voordat een land kan toetreden. SGP-jongeren vindt dat deze criteria zeer serieus genomen moeten worden. Niet voldoen aan deze criteria mag nooit een lidmaatschap opleveren. Voorbeelden zijn Bulgarije en Roemenië. Hoewel de corruptie er welig tiert en tal van andere zaken niet op orde zijn, werden de landen toch EU-lid. In de veronderstelling dat het beter zou gaan wanneer genoemde landen deel zouden uitmaken van de EU. Dit blijkt dus in de praktijk niet zo te werken. EU-lidmaatschap van een land dat daar nog niet aan toe is, is voor niemand wenselijk: niet voor de EU en niet voor het land zelf. Daarom moet nu een pas op de plaats gemaakt worden en geen nieuwe lidstaten meer worden verwelkomt. Wanneer er binnen de EU weer orde op zaken is gesteld, dan kunnen we verder kijken. Tot die tijd blijft SGP-jongeren tegen iedere uitbreiding van de EU.

 

Turkije komt op grond van religieuze, geografische, culturele en bestuurlijke criteria niet in aanmerking voor een EU-lidmaatschap. De onderhandelingen met Turkije moeten zo spoedig beëindigd worden.