Democratie betekent niet dat de helft plus één de dienst uitmaakt, maar juist ook dat minderheden in de samenleving worden gerespecteerd. Er lijkt in onze samenleving steeds minder plaats te zijn voor gelovige mensen, die door gewetensbezwaren een taak in hun beroep niet kunnen uitvoeren. Vanaf 21 juni 2013 mogen er geen ambtenaren meer worden aangenomen die vanwege gewetensbezwaren geen mensen van het zelfde geslacht kunnen trouwen. SGP-jongeren betreurt deze ontwikkeling en pleit daarom ook voor het terugdraaien van dit besluit en gewetensbezwaarde ambtenaren weer gewoon aan te nemen. Er is geen enkel probleem opgelost, terwijl een grote groep mensen niet meer zonder gewetensconflicten kan dienen als ambtenaar van de burgerlijke stand.

De SGP heeft zich altijd ingezet voor gemoedsbezwaarden als het gaat om verzekeringen en vaccinaties. SGP-jongeren staat in deze lijn. Gewetensbezwaren tegen vaccinatie moeten worden gerespecteerd. Het kan niet zo zijn dat de overheid gaat over de lichamen van haar onderdanen, ook niet wat betreft orgaandonatie. Ook gemoedsbezwaren tegen verzekeringen worden gerespecteerd. Gemoedsbezwaarden mogen niet worden opgezadeld met onnodige kosten en lasten.

Concreet:

  • Ook mensen die principieel bezwaard zijn om een huwelijk te sluiten tussen twee mensen van hetzelfde geslacht, moeten weer de mogelijkheid krijgen om ambtenaar te zijn van de burgerlijke stand.
  • Verdergaande regelgeving met betrekking tot gewetensbezwaar in het werk (bijvoorbeeld artsen) moet zoveel mogelijk worden voorkomen.
  • Gewetensbezwaren tegen vaccinaties worden gerespecteerd. Er zullen daarom geen stappen worden genomen vaccinaties verplicht te stellen.
  • Gemoedsbezwaarden tegen verzekeringen worden niet met onnodige kosten en lasten opgezadeld.
  • Orgaandonatie blijft een vrijwillige daad van naastenliefde. Daarop wordt niet voorgesorteerd door de overheid.