Kenniseconomie

Kenniscultuur

 

Het in standhouden en verbeteren van de huidige kenniscultuur is een belangrijk streven in deze samenleving. Kennis dient niet alleen overgedragen te worden van generatie op generatie, maar ook moet er gezocht worden naar diepere inzichten om nieuwe problemen en uitdagingen in de samenleving het hoofd te kunnen bieden. Kwalitatief goed onderwijs begint al op de basisschool. Voor jongeren is het belangrijk dat zij gestimuleerd worden om door te leren. De overheid dient er op toe te zien dat de toegankelijkheid van onderwijs niet in gevaar komt. Wel is het belangrijk om te benadrukken dat onderwijs geen instrument voor de economie is, maar een instituut is dat leerlingen vormt.

  • Onderwijs moet voor iedereen toegankelijk blijven.

  • Leerlingen staan centraal in het onderwijs.

 

 

Innovatie en verantwoordelijkheid

 

Daarnaast moet de overheid zorgen voor het in stand houden en verder ontwikkelen van een innovatief klimaat voor bedrijven, door een reductie van de huidige regelgeving. Het bijscholen van personeel moet fiscaal aantrekkelijk blijven voor bedrijven. Bijscholing moet per individu worden bekeken. Een bedrijf moet niet te pas en te onpas HBO of universitaire opleidingen aanbieden omdat dit fiscaal aantrekkelijk is en goed is voor het imago van het bedrijf. Wanneer bijscholing van toepassing is, moet het met de juiste maatregelen worden gestimuleerd.

  • Bijscholing aantrekkelijk maken voor bedrijven.