Internationale handel

Nederland is vanouds een land met een open economie en heeft altijd veel handelsrelaties gehad. Met de meeste landen verlopen die relaties goed.

 

In onze relatie met ontwikkelingslanden pleiten wij voor een gelijkwaardige benadering; vooral waar het gaat om economische verhoudingen. Het investeren in deze landen moet door de overheid gestimuleerd worden.

 

De handelsbarrières van westerse landen zijn één van de grootste oorzaak van de armoede in de derde wereld en moeten daarom worden afgebouwd. Pogingen die daartoe worden ondernomen moeten worden gesteund en bevorderd, ook al betekent dat een achteruitgang voor onze markt. Het bereiken van eerlijke handel met ontwikkelingslanden is belangrijk in ontwikkelingshulp.

 

Nederland moet proberen aansluiting te vinden bij opkomende economieën in Azië. Daar liggen oude banden die een stimulans kunnen vormen voor de Nederlandse export.

Andere standpunten met een I: