Nederland en internationale handel horen bij elkaar. Een groot deel van de Nederlandse economie is nauw betrokken bij en afhankelijk van internationale handel. Het is daarom goed dat dit onderwerp een belangrijke plaats inneemt in de Nederlandse diplomatie wereldwijd.

Een aantal zaken verdienen bijzondere aandacht als het gaat om internationale handel:

 • Eerlijke handel en ontwikkelingssamenwerking: handel is de afgelopen jaren steeds meer in de plaats gekomen van ontwikkelingssamenwerking. De overheid dient hierbij in acht te nemen dat:
  • Handel geen volledige vervanging van ontwikkelingssamenwerking kan zijn, omdat de allerarmsten vrijwel niet meeprofiteren van handel;
  • Eerlijke handel geen vanzelfsprekendheid is, maar wel prioriteit moet zijn. Nederland vermijdt daarom betrokkenheid bij handelsakkoorden die direct of indirect schadelijk zijn voor ontwikkelingslanden en armoede verergeren;
 • Handel en mensenrechten: er is geen blauwdruk voor de benadering van landen met (ernstige) mensenrechtenschendingen waar Nederland een handelsrelatie mee heeft. Toch moeten mensenrechtenschendingen, zoals christenvervolging, nooit verzwegen worden. De (handels)relatie met deze landen moet niet verder gaan dan nodig;
 • Schengen: de Nederlandse deelname aan de Schengenzone zorgt voor een belangrijke impuls van de Nederlandse handel in Europa. Nederland moet daarom vasthouden aan de Schengenzone;
 • Om eerlijke internationale handel te bevorderen treft de overheid de volgende maatregelen:
  • De overheid koopt alleen eerlijke producten en diensten in;
  • De overheid bevordert het gebruik van keurmerken én onderneemt daarbij actie om meer overzicht en transparantie te creëren in het woud van bestaande keurmerken.

Zie ook onze standpunten over mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking en de Europese Unie.