Standpunten

Gods Woord is de basis van ons politiek handelen. Op grond daarvan heeft SGP-jongeren een visie op de overheid, ons land en onze naaste. Een samenvatting van deze basis kun je lezen in Kernideeën. En in onze beleidsnota staat onze visie voor 2014-2018. Bekijk onze standpunten per thema of zoek deze op de letters van het alfabet.

 

Klik op een letter om de onderwerpen per letter te tonen.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Abortus Provocatus Asielbeleid Arabische 'Revoluties' Alcoholgebruik Arbeidsparticipatie AOW & Pensioenen AWBZ en WMO Pesten Politie Passend onderwijs Proefdieren Palliatieve zorg Pensioenen Persoonsgebonden budget (pgb) Pro-life Prostitutie Europese Unie EU Oosters Partnerschap Europese Defensie Emancipatie Energie Euthanasie Bestuur en bestuurlijke vernieuwing Basisonderwijs Biotechnologie Belastingstelsel Drugs Defensie Docent/Leerkracht Dierwelzijn Gezin Geloofsvervolging Gelijke arbeidskansen voor iedereen Gewetensbezwaar Gezondheidszorg: Solidariteit én eigen verantwoordelijkheid Islamisering Integratiebeleid Internationale handel Israël ICT Mediabeleid Maatschappelijke stage Milieu Maatschappelijk verantwoord ondernemen Marktwerking in de zorg Medische ethiek Mensenrechten Mantelzorg Minderheden Rechtspraak Regeldruk voor bedrijfsleven TBS Terrorisme Toetsing & Controle Veiligheid Voetbalvandalisme Verenigde Staten Verenigde Naties Vredesmissies VMBO Vrijheid van onderwijs Visserij Vergrijzing Waarden en normen Wetenschap Witte en zwarte scholen Wet Maatschappelijke Ondersteuning China Nucleaier wapens Natuur NAVO Ontwikkelingssamenwerking Ontslagrecht Orgaandonatie Uitbreiding EU Kunst en Cultuur Kinderbijslag Kinderopvang Kernenergie Kenniseconomie Hoger onderwijs Havo/VWO Huurtoeslag voor studenten Huisvestingsbeleid jongeren Hypotheekrenteaftrek Financiering onderwijs Financiële sector Leerplicht Landbouw Leer/werkplicht voor jongeren tot 27 jaar voedsel Sociale zekerheid en inkomensbeleid Stakingen Stamcelonderzoek Seksuele moraal Jeugdzorg