In de huidige opzet met Natura 2000-gebieden is er te veel stikstofuitstoot. Het is aan de regering om te zorgen dat alle sectoren met stikstofuitstoot hun steentje bijdragen aan het verminderen van deze uitstoot. De invoering van een stikstofheffing is daarbij een stap in de goede richting. Bovendien is het belangrijk om initiatieven die stikstofuitstoot verminderen, te stimuleren en waar mogelijk te subsidiëren.