Mensenrechten zijn een groot goed. Ze garanderen menselijke waardigheid en beschermen burgers tegen de willekeur van hun overheid. Voor SGP-jongeren betekenen mensenrechten dat gewaarborgd wordt dat ieder mens, waar dan ook ter wereld, in vrede, veiligheid en vrijheid kan leven. Het mensenrechtenbeleid van de Nederlandse regering moet zich focussen op de schending van de meest fundamentele rechten waar mensen van afhankelijk zijn, zoals recht op leven, recht op geloof en recht op een eerlijke behandeling door de overheid. Deze zaken moeten prominent op de agenda van het Nederlandse en EU-buitenlandse beleid staan.

Wanneer mensenrechten worden verwoord in internationale verdragen, wortelt de oorsprong van deze mensenrechten in het seculiere maakbaarheidsdenken van het humanisme. Dat zorgt ervoor dat SGP-jongeren niet altijd even positief staat tegenover wat in het politieke debat ‘mensenrechten’ worden genoemd. Het past ons niet om via mensenrechtenbeleid zaken als abortus en homohuwelijk op te dringen. Wanneer mensenrechten niet strijdig zijn met Bijbelse normen, kunnen zij echter worden gebruikt als nuttige instrumenten tegen geloofsvervolging, onderdrukking en ander onrecht dat mensen elkaar aandoen.

SGP-jongeren vindt dat economische relaties niet mogen overheersen bij het bespreekbaar maken van mensenrechten. Wanneer het niet lukt om als Europese Unie op één lijn te komen, dan moet Nederland zoveel mogelijk bondgenoten verzamelen om toch samen te zorgen voor een betere waarborging van mensenrechten wereldwijd.

Zie ook ons standpunt over geloofsvervolging.