In de Opiumwet wordt onderscheid gemaakt tussen harddrugs en softdrugs. Waar er een gedoogbeleid geldt voor softdrugs, is harddrugs te allen tijde illegaal. Het gedoogbeleid is echter tegenstrijdig: je mag (bijna) geen drugs verbouwen, maar wel verkopen onder strikte voorwaarden. Daarnaast mag je wel drugs gebruiken, maar geen drugs bezitten. Naast deze tegenstrijdigheid heeft SGP-jongeren ook bezwaren tegen het onderscheid dat wordt gemaakt. Drugs is in elke vorm schadelijk voor de gezondheid; het maakt niet uit of dat in meerdere of in mindere mate is. De effecten van drugs zijn onvoorspelbaar. Omdat we zuinig moeten zijn op het lichaam wat de Schepper ons gegeven heeft, wijst SGP-jongeren elk gebruik van drugs af.

Er is op lokaal niveau relatief veel ruimte om invulling aan het drugsbeleid te geven. Iedere gemeente kan bijvoorbeeld kiezen wel of geen coffeeshops toe te staan. Ook wanneer er geen coffeeshops worden toegestaan, is het opstellen van beleid erg belangrijk. Er kan dan adequaat worden opgetreden tegen ongewenste verkooppunten waar hasj en wiet wordt gedeald. Daarnaast nemen gemeenten tegenwoordig soms het initiatief om zelf wiet te telen. SGP-jongeren wil dat deze experimenten zo snel mogelijk stoppen.

Concreet

  • Geen coffeeshops binnen een straal van 3 kilometer vanaf een school of sportclub.
  • Drugstoerisme in de grensstreken hard aanpakken. Extra inzet van de politie is daarvoor noodzakelijk.
  • Er moet extra geld worden vrijgemaakt voor hulp aan verslaafden. De insteek van deze hulp moet zijn om definitief af te kicken van drugs.
  • Nederland is een doorvoerland. Zo ook voor drugs. Strenge drugscontroles in de haven en op de luchthavens zijn noodzakelijk.
  • Gemeenten moeten voorlichting geven op scholen en andere instellingen over de gevaren van drugs.
  • Geen experimenten van gemeenten met wietteelt.