Drugs hebben een enorme impact op onze samenleving en de mensen die daar deel van uitmaken. Ze stimuleren criminaliteit en veroorzaken gedrags- en mentale veranderingen bij mensen die lijden aan een drugsverslaving. SGP-jongeren vindt het daarom belangrijk dat er enerzijds goede hulp geboden wordt aan gebruikers die slachtoffer geworden zijn van drugs, en dat er anderzijds veel strenger gehandhaafd wordt.

Preventie moet een belangrijk onderdeel van het drugsbeleid zijn. De overheid moet daarom actief inzetten op preventiecampagnes op bijvoorbeeld sociale media. Ook is het belangrijk om als overheid steun te bieden aan en samen te werken met stichtingen die bewustwording van de nadelige gevolgen van drugs creëren. Op elke middelbare school moet er aandacht worden gegeven aan het gebruik van drugs en de nadelige gevolgen daarvan. Denk hierbij aan gebroken en verstrooide gezinnen, de instandhouding van criminele activiteiten, onveiligheid op straat, extra kosten voor de staat met betrekking tot extra politie en gezondheidszorg etc.

De Opiumwet stelt de import, export, productie, teelt, de handel en het in bezit hebben van drugs strafbaar. Gebruik van drugs is in Nederland dus niet strafbaar. Hiermee wil de overheid zorgen dat mensen die door drugsgebruik in de problemen komen, zich vrij voelen om hulp te zoeken. Vaak zitten deze mensen echter zo diep in de problemen, dat zij niet meer in staat zijn zelf hulp te zoeken. SGP-jongeren vindt het daarom belangrijk dat ook het gebruik van drugs strafbaar wordt gesteld. Daarnaast moet gedrag dat strafbaar is ook niet oogluikend wordt toegestaan, zoals de overheid nu wel te kennen geeft met het gedoogbeleid. Het gedoogbeleid is namelijk tegenstrijdig: je mag (bijna) geen drugs verbouwen, maar wel verkopen onder strikte voorwaarden. Daarnaast mag je wel drugs gebruiken, maar geen drugs bezitten. Decennia van gedogen hebben de drugsproblematiek alleen maar verdiept. Bovendien worden de AHOJG-criteria in alle coffeeshopgemeenten op een andere wijze gehandhaafd. De overheid geeft hiermee veel ruimte om invulling te geven aan het drugsbeleid. SGPJ vindt dat regels die zijn gesteld ook zorgvuldig en nauwgezet moeten worden gehandhaafd en dat hierin dus ook adequaat moet worden opgetreden. Strafbaarstelling is hierin juist helpend om probleemgedrag op te sporen. Dit zorgt er namelijk voor dat er naast straf ook hulp geboden kan worden.

Bovendien stelt de Opiumwet harddrugs wel strafbaar, maar softdrugs niet. Drugs is echter in elke vorm schadelijk voor zowel de gezondheid als veiligheid van burgers; het maakt niet uit of dat in meerdere of mindere mate is, de effecten van drugs zijn onvoorspelbaar. SGP-jongeren pleit daarom voor het strafbaar stellen van zowel het gebruik van softdrugs als harddrugs. Een beleid waarin zedeloos gedrag wordt gestimuleerd of goedgekeurd, is funest voor de bevolking van Nederland.

Concreet:
  • Het gedoogbeleid moet per direct worden afgeschaft.
  • Coffeeshops moeten gesloten worden, te beginnen in de buurt van scholen.
  • Het onderscheid tussen soft- en harddrugs wat betreft ernst en strafbaarheid moet verdwijnen. Er moet nog wel differentiatie zijn in strafmaat voor het afschrikeffect bij een ernstiger delict.
  • Er moet extra geld worden vrijgemaakt voor hulp aan verslaafden.
  • Er moet voorlichting gegeven worden op scholen en andere instellingen over de gevaren van drugs.
  • De overheid moet actief inzetten op grootschalige preventiecampagnes.
  • Stichtingen die gedragsverandering bij jongeren met drugsproblemen stimuleren, moeten vanuit de overheid worden ondersteund.
  • Drugstoerisme moet hard aangepakt worden. Extra inzet van de politie en samenwerking met de politie van grenslanden is daarvoor noodzakelijk.