SGP-jongeren erkent voluit het belang van internationale defensiesamenwerking. Hierbij gelden twee uitgangspunten: defensie is een nationale taak en verantwoordelijkheid en moet dit absoluut blijven, en de NAVO moet het primaire samenwerkingsverband zijn.

Europese landen hebben gezamenlijke uitdagingen op defensiegebied. Jarenlang is er in veel landen fors bezuinigd op defensie, met als resultaat dat veel Europese krijgsmachten er slecht voorstaan. Tegelijkertijd zijn er het assertieve Rusland en de instabiliteit aan de zuidelijke grenzen.

Nu er weer over investeringen in defensie gesproken mag worden, lijkt vol ingezet te worden op meer Europese defensiesamenwerking. SGP-jongeren staat positief-kritisch tegenover de ideeën rond Europese defensiesamenwerking. Positief, omdat er veel verbeterd kan worden omtrent afspraken over militair transport, gezamenlijke trainingen en slimme samenwerking met materieel. Ook is het onmiskenbaar waar dat Europese landen soms gezamenlijke uitdagingen hebben. Dat gezegd zijnde mag Europese defensiesamenwerking nooit een voorbode zijn van soevereiniteitsoverdracht op dit belangrijke punt. Defensie-inzet moet absoluut een nationale beslissing zijn en blijven. Een belangrijk argument hiervoor is dat het bevorderen en bewaken van de veiligheid tot de kerntaak van de nationale overheid behoort. Het is daarom zeer onwenselijk als nationale overheden niet meer over de inzet van militaire middelen beslissen. Gevoelige dingen als militaire inzet, waarbij mensenlevens op het spel staan, moeten bovendien zo veel mogelijk draagvlak hebben in de nationale politiek en onder de bevolking. Omdat de veiligheidstaak zo dicht bij de nationale overheid staat, behoort de beslissing over gepastheid en wenselijkheid van het ultieme middel van militaire interventie gewaarborgd te blijven op het nationale niveau. Opnieuw komt een oud motto van pas: samenwerking ja, superstaat nee.

Hoewel kritiek op de NAVO geheel legitiem kan zijn, is er het gevaar dat de gedeelde belangen van Amerika en Europese landen om politieke redenen uit elkaar gedreven worden. Echter, juist door trans-Atlantische samenwerking kunnen grote internationale uitdagingen echt aangegaan worden. Verder moet Nederland, conform de afspraken, weer fors investeren in defensie. Een Europees leger ondermijnt de NAVO, omdat belangrijke afspraken buiten cruciale bondgenoten gemaakt, of in ieder geval uitgevoerd worden. Het is zeer aannemelijk dat een Europees leger investeringen in hechte samenwerking in de NAVO niet ten goede zal komen. Juist herwaardering van de NAVO, met uiteindelijk de grootste slagkracht, is het juiste antwoord op de militaire uitdagingen van deze tijd.

Zie ook onze standpunten over defensie en de NAVO.