Europese Defensie

Voor defensie en militair optreden in Europees verband is de NAVO de eerst aangewezen internationale organisatie. SGP-jongeren ziet geen noodzaak voor verdergaande Europese samenwerking op het gebied van Defensie. Versterking van de Europese defensie kan uitstekend plaatsvinden binnen het kader van de NAVO. De verdeeldheid binnen de EU verzwakt haar slagvaardigheid in conflictsituaties. Hierdoor kan ze zich beter beperken tot politietaken. Verder is er een taak voor de EU weggelegd op gebied van gezamenlijke inkoop van defensiemateriaal en ontwikkeling van defensietechnologie, maar er kan en mag nooit een Europees leger komen dat aangestuurd wordt door Brussel.