Ons hoger onderwijs is van hoge kwaliteit. Onze universiteiten behoren tot de beste ter wereld. Dat is iets om trots op te zijn, maar ook om te behouden. Het hoger onderwijs heeft inmiddels meerdere keren de noodklok geluid, onder andere door het NAP, het Normaal Academisch Peil. De boodschap? Er is geld nodig!

Als SGP-jongeren zijn we ons bewust van het belang van goed (hoger) onderwijs. Maar voor goed onderwijs is geld nodig, zodat er genoeg docenten aangenomen kunnen worden, waardoor de werkdruk omlaag gaat. We steunen daarom de oproep van het NAP om structureel 1,1 miljard euro te investeren in het hoger onderwijs.

Daarnaast heeft de Wet Modernisering Universitair Bestuur (MUB) in 1985 geresulteerd in een top-down structuur en overmatige bureaucratie op universiteiten. Daar moet verandering in komen: centraal bestuur moet meer monitoren en zorgen dat alles goed gaat. Het moet ook wel kaders uitzetten, maar de exacte invulling moet zo laag mogelijk (dus op facultair, instituuts- of opleidingsniveau).

Zo houden we het Nederlandse hoger onderwijs aan de wereldtop!