EU Oosters Partnerschap

Via het Oosters Partnerschap zoekt de EU toenadering tot een aantal Oost-Europese landen zoals Oekraïne en Moldavië. Vanuit geopolitiek oogpunt is dit een goede zaak. Wel moet scherp gelet worden of de landen echt gebaat zijn bij verregaande en snelle samenwerking met de EU. Zo is het wegtrekken van de beroepsbevolking voor veel Oost-Europese landen een reëel gevaar. Ook blijkt vaak uit de praktijk dat het Oosters Partnerschap door de EU misbruikt wordt door een liberale agenda door te drukken die schadelijk zijn voor traditionele familiewaarden. Om niet het gevaar te lopen EU-donaties te verliezen, geven Oost-Europese landen vaak toe en implementeren wetgeving waar de eigen bevolking massaal tegenstander van is. Zo wordt de EU-samenwerking een eliteproject tussen enerzijds Brusselse organisaties die kwistig zijn met geld, en anderzijds Oost-Europese regeringen die graag principes opzij zetten in ruil voor geld. De Nederlandse regering moet deze ontwikkeling tegengaan.