In Nederland kennen wij de representatieve democratie: wij kiezen onze volksvertegenwoordigers, die ons dus vertegenwoordigen. De afgelopen tijd krijgt de stroming die directe democratie toejuicht steeds meer aanhang, zowel binnen als buiten de politiek. We zouden moeten stemmen over onderwerpen, niet op personen, via een platform of gewoon via de stembus. SGP-jongeren staat hier negatief tegenover om drie redenen:

  • Ongrondwettelijk. Zij die ons vertegenwoordigen, zitten – volgens artikel 67 van de Grondwet – zonder last in de Kamers. Door vormen van directe democratie wordt hun wel een last opgelegd.
  • Kortetermijnvisie. Burgers hebben niet alle tijd en mogelijkheden om zich in de onderwerpen waarover zij stemmen, te verdiepen. Hierdoor nemen ze beslissingen voor de korte termijn. Plannen, visies en consequenties voor de lange termijn komen in de verdrukking.
  • Tirannie van de meerderheid. Het beslissen via bijvoorbeeld een referendum geeft een ongenuanceerde uitkomst. De meerderheid beslist zonder enige vorm van aanpassing. Het overleg en het rekening houden met elkaar zal verdwijnen.

De gekozen burgemeester verwerpt SGP-jongeren ten zeerste. Wij geloven in de onafhankelijkheid van de burgemeester, die niet zijn eigen politieke 'kleurtje' nastreeft, maar boven de verschillende partijen kan staan. Binnen het ambt van burgemeester kan er wel ruimte zijn voor gewetensbezwaren.

Concreet

  • De samenleving en de volksvertegenwoordiging moeten er samen alles aan doen om het vertrouwen in de volksvertegenwoordiging en de representatieve democratie te herstellen.
  • Geen referenda en andere vormen van directe democratie.
  • Geen gekozen burgemeester.