Vergrijzing zet onze samenleving voor een ongekend grote uitdaging. De steeds grotere groep ouderen in onze maatschappij heeft zowel bij de huisarts, in het ziekenhuis als in de thuissituatie meer zorg nodig. Dit brengt niet alleen financiële, maar ook praktische problemen met zich mee. Zijn wij nog wel in staat om deze zorgvraag te beantwoorden met voldoende aanbod? Op welke manier kunnen we dit financiëren? Op dit moment is het lastig dit te beantwoorden en kijken we naar de nog onbekende toekomst. Gaat het ons lukken de gevolgen van vergrijzing op te lossen?

Daarom is het essentieel ons zorgmodel te herinrichten en te herschikken. We moeten niet alleen de huidige zorg duurzaam en efficiënter inrichten, maar ook de focus verleggen naar het voorkomen van zorgvraag. Dit betekent onder meer persoonsgerichte zorg, waarbij we niet alleen kijken naar het medische welzijn van onze ouderen, maar vooral ook naar het psychische welzijn om daarmee duurdere medische zorgvraag voor te zijn. De zorgvraag die er is dient zo efficiënt mogelijk behandeld te worden, bijvoorbeeld door technologische innovaties zoals het gebruik van kunstmatige intelligentie die de werkdruk kunnen verlagen en gezondheidsresultaten kunnen verhogen. In dit kader is het eveneens belangrijk dat werken in de zorg aantrekkelijker wordt door aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en het verminderen van administratieve rompslomp. Bovendien is het van belang om in de informele zorg mantelzorgers extra te ondersteunen vanuit de gemeente. Dit alles zal bijdragen aan een verbeterde zorgkwaliteit. De grootste rol in de zorg van ouderen zal komen te liggen bij hun netwerk, de familie, vrienden en kennissenkring waarbij dagelijkse betrokkenheid bij ouderen eenzaamheid en zorgkosten kan verminderen.

Om de problemen van vergrijzing het hoofd te bieden, stelt SGPJ de volgende zaken voor:

  • Gemeenten moeten mantelzorgers tegemoetkomen, actief ondersteunen en waarderen.
  • Inzetten op kostenefficiënte innovaties in de zorg.
  • Meer aandacht voor persoonsgerichte en preventieve eerstelijnszorg.