De ‘babyboomgeneratie’ zit eraan te komen. Bovendien leven de mensen door de medische vooruitgang langer. Echter, in het huidige maatschappelijke klimaat hoeven we een geboorteoverschot niet te verwachten. Kinderen zijn tegenwoordig eerder een last dan een lust. De komende ‘grijze generatie’ heeft een hogere levensverwachting en zal om die reden langer gebruik maken van de medische zorg. Dat vormt een grote belasting voor de zorgvoorzieningen in onze maatschappij. Niet alleen de zorgvoorzieningen, maar de hele maatschappij zal dit merken. Met een groter percentage ouderen neemt de druk op de gezondheidszorg toe en vinden sociale voorzieningen gretig aftrek, nog meer dan nu al het geval is. Gedeeltelijk is de vergrijzing een tijdelijk probleem. De ‘babyboomgeneratie’ sterft ook weer uit en gezien het huidige geboortetekort zal deze vorm van vergrijzing eenmalig zijn. Echter, de hogere levensverwachting zal blijven. Het is belangrijk om als maatschappij daar een adequate oplossing voor te vinden. De kostenstijging die met de vergrijzing gepaard gaat, zal op de jonge en gezonde schouders van een relatief kleine bevolkingsgroep neerkomen. Vanuit dit oogpunt kunnen we geen bezwaar hebben tegen een eigen bijdrage in de gezondheidszorg en ‘eigen risico’ in het verzekeringspakket, mits de toegankelijkheid voor iedereen niet in gevaar komt. Ook moet de pensioengerechtigde leeftijd geflexibiliseerd worden: het moet mogelijk zijn om langer dan je 65e door te werken zodat mensen die willen ook daadwerkelijk een bijdrage kunnen leveren aan het draaiend houden van de maatschappij.

  • Er moet een eigen bijdrage in de gezondheidszorg komen en een eigen risico in het verzekeringspakket mits de toegankelijkheid voor iedereen niet in gevaar komt;
  • Pensioengerechtigde leeftijd moet geflexibiliseerd worden;
  • De maatschappij moet een adequate oplossing vinden voor de problemen die de vergrijzing in de samenleving teweegbrengt.