In ieder land bestaan etnische en religieuze minderheden. Niet overal bezitten deze minderheden evenveel vrijheid. In grote delen van de wereld worden groepen buiten de samenleving gesloten vanwege hun godsdienstige overtuiging, geaardheid of etniciteit. Soms gaat dit zover dat hierbij geweld wordt gebruikt of de overheid haar burgers vervolgt. Dit is een ernstig probleem. Ieder mens zou in vrede, veiligheid en vrijheid moeten kunnen leven.

Landen die minderheidsgroepen in de samenleving onderdrukken, moeten daarop door de Nederlandse regering worden aangesproken, ongeacht om welk land het gaat. Dat het ene land wel en het andere land geen reprimande krijgt, vanwege bijvoorbeeld economische belangen, is onacceptabel. Ook in Europees verband dient deze problematiek voortdurend op de agenda te staan.

Concreet:

  • Nederland moet zich te allen tijde blijven inzetten voor achtergestelde minderheden in binnen- en buitenland;
  • Nederland moet een voortrekkersrol hebben in VN-verband en EU-verband om deze internationale problemen te agenderen.

Zie ook ons standpunt over mensenrechten.