Minderheden

In ieder land bestaan etnische en religieuze minderheden. Echter, niet overal bezitten deze minderheden evenveel vrijheid. In grote delen van de wereld worden groepen buiten de samenleving gesloten vanwege hun godsdienstige overtuiging, geaardheid of etniciteit. Soms gaat dit zover dat hierbij geweld wordt gebruikt of de overheid haar burgers vervolgt. Dit is een ernstig probleem. Ieder mens zou in vrede, veiligheid en vrijheid moeten kunnen leven.

 

Landen die minderheidsgroepen in de samenleving onderdrukken, moeten daarop door de Nederlandse regering worden aangesproken. Of het nu Rusland, Israël, de Verenigde Staten, China of Cuba is. Dat het ene land wel en het andere land geen reprimande krijgt, vanwege bijvoorbeeld economische belangen, is onacceptabel. Ook in Europees verband dient deze problematiek voortdurend op de agenda te staan.