De overheid moet er alles aan doen om de uitholling van het gezin tegen te gaan. Het is mede de taak van de overheid om trouw in een huwelijk te stimuleren. Gemiddeld één op de drie huwelijken houdt geen stand. Dat baart SGP-jongeren grote zorgen omdat deze verbroken huwelijken voor kinderen, maar ook voor de echtgenoten een gigantische impact kan hebben. De overheid moet meer de waarde van het gezin gaan inzien en deze waarde in eer herstellen. Juist daarin ligt immers de basis van vertrouwen, liefde en geborgenheid.