Seksualiteit komt alleen tot haar recht binnen de trouw en geborgenheid van een huwelijk. Wie seksualiteit naar beneden haalt door uit te gaan van de mens die zelf wel uitmaakt wat hij of zij wil, verandert het mooiste in het slechtste. SGP-jongeren is tegen prostitutie en voor een verbod op betaalde seksuele diensten.

Naast dat prostitutie verboden moet worden is SGP-jongeren van mening dat andere vormen van (betaalde) seksuele diensten zoals het aanbod van pornografie een verderfelijke impact hebben op het welzijn van jongeren en volwassenen. Porno zorgt voor vervormde overtuigingen en percepties over relaties en seksualiteit. Het is slechts een oppervlakkige vorm van lustbeleving die vrouwen en mannen degradeert tot een lustobject. De Bijbel roept ons op dat we seksuele immoraliteit moeten vermijden. 90% van de tieners en 96% van de jongvolwassenen staat accepterend of neutraal ten opzichte van porno. Als SGPJ kunnen we helaas niet ontkennen dat ook onze eigen achterban naar porno kijkt. 64% van de christelijke mannen en 15% van de christelijke vrouwen kijkt minstens één keer per maand naar porno. Een totaalverbod op porno lijkt ver uit het zicht, maar SGPJ is wel van mening dat er actie ondernomen kan worden zodat minderjarigen beschermd kunnen worden tegen deze oppervlakkige vorm van lustbeleving. Verwrongen beelden van de werkelijkheid en effecten op het huwelijk op het gebied van seksualiteit kunnen hiermee worden voorkomen. Daarnaast pleit SGPJ voor een blijvende focus op het actief tegengaan van kinderporno. Prostitutie is mensonterend. Prostitutie is geen liefdevol samenleven van man en vrouw, maar misbruik en slavernij van vrouwen en mannen. De legalisering van prostitutie is een voorbeeld van mislukt beleid. Mensenhandel blijft volop aanwezig, ook in de legale branche. Te vaak wordt strengere handhaving tegenover het vroegere gedoogbeleid geplaatst. Dat is onjuist. Juist een wettelijk verbod maakt optreden en handhaven door politie en justitie gemakkelijker.

Concreet:

  • Het aanpakken van internetprostitutie moet in eerste instantie landelijk gebeuren. Een Europese aanpak in deze is ook wenselijk omdat het aanbod anders gemakkelijk buiten beeld raakt;
  • Om minderjarigen te beschermen tegen de negatieve effecten van pornografie moet naar Frans ontwerp de mogelijkheid worden geïntroduceerd om leeftijdscertificering toe te passen om de toegang tot pornografische websites voor minderjarigen te blokkeren.
  • SGP-jongeren is voor een verbod op prostitutie. Zolang er nog geen verbod is, wil SGP-jongeren verplichte regulering en toetsing voor elke vorm van prostitutie;
  • Gemeenten moeten de mogelijkheid hebben om elke vorm van prostitutie tegen te gaan in hun gemeenten; Prostitueebezoek moet uiteindelijk strafbaar worden gesteld;
  • Iedere prostituee moet op eenvoudige wijze toegang hebben tot uitstapprogramma’s. Alle gemeenten moeten hiervoor een programma opstellen. Slechts 29% van de gemeenten besteed hier momenteel aandacht aan;
  • Ten minste een sterke verhoging van de minimumleeftijd naar 25 jaar voor prostitutie. Juist jonge vrouwen en mannen zijn het meest kwetsbaar;
  • Toezicht en handhaving door de verschillende diensten moeten gezamenlijk opgepakt worden. De politie moet hier ook meer mankracht voor krijgen