Volgens SGP-jongeren is het onze plicht om diegenen te helpen die om politieke, religieuze of andere redenen hun leven niet meer zeker zijn in eigen land. Een menswaardig beleid tegenover asielzoekers en minderheden is een belangrijke taak voor de overheid. De opvang van vluchtelingen in de eigen regio heeft daarbij sterk de voorkeur, omdat remigratie gemakkelijker is en de kosten lager blijven, zodat zoveel mogelijk mensen geholpen kunnen worden.

Wanneer de vluchteling in Nederland terechtkomt, volgt er een asielprocedure. Deze moet binnen een redelijke termijn worden afgerond. Daarbij moeten geen kunstmatige oplossingen worden gezocht, zoals het verwijzen naar een gedeelte van het thuisland waar het veilig lijkt (asielzoekers zijn vaak in het hele land hun leven niet zeker). Asielzoekers die tijdens de procedure een misdrijf plegen, moeten worden uitgezet.

Bij eventuele afwijzing van een asielaanvraag is het in ieders belang om terugkeer goed te laten verlopen. Puur vrijwillige terugkeer is een illusie en zorgt ervoor dat velen in de illegaliteit belanden. Een goed terugkeerbeleid kenmerkt zich door een menswaardige aanpak. Informatie over scholing en beroepsmogelijkheden in het land van herkomst dienen in Nederland al verstrekt te worden om zicht te geven op een betere toekomst in het thuisland.

Concreet

  • Niet-gouvernementele organisaties moeten financiële steun ontvangen van de overheid om zo efficiënt en zoveel mogelijk mensen op te kunnen vangen in de eigen regio.
  • Op Europees niveau dienen afspraken gemaakt te worden over financiering van opvang in de eigen regio.
  • Bij het uitnodigen van asielzoekers mogen criteria worden toegepast; christenen mogen voorrang krijgen in deze procedure.
  • Uitgeprocedeerde asielzoekers moeten snel en op een humane manier worden uitgezet naar het land van herkomst.
  • Illegaliteit moet strafbaar worden als het Nederlandse terugkeerbeleid goed is georganiseerd.
  • Werkgevers die werknemers in dienst hebben zonder verblijfsvergunning zijn strafbaar.
  • De eisen om een verblijfsvergunning te krijgen, worden aangescherpt. Immigranten moeten zich actief inzetten voor hun integratie. Als dit onvoldoende blijkt, moeten zij worden geweigerd.
  • De eisen voor gezins- of huwelijksvereniging moeten worden aangescherpt; ook zijn er maatregelen nodig om schijnhuwelijken tegen te gaan.