Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Ondernemen betekent meer dan alleen maar economisch rendement behalen. Iedere ondernemer is, net als ieder mens, geroepen om verantwoord om te gaan met de medemens, dier en milieu. Rentmeesterschap reikt verder dan de privésfeer. In het bedrijfsleven verschuift de nadruk steeds meer van het economisch aspect naar het milieu- en sociale aspect. Een ontwikkeling die volgens de SGP-jongeren door de overheid moet worden toegejuicht.

 

De eerste verantwoordelijkheid ligt bij het bedrijfsleven zelf. Rentmeesterschap moet niet opgedrongen worden door de overheid, maar moet vanuit een overtuiging bedreven worden. Gelukkig is te zien dat bedrijven steeds meer hun verantwoordelijkheid nemen en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bedrijven gaan, terecht, zien dat maatschappelijk verantwoord ondernemen goed is voor de samenleving en voor de eigen bedrijfsvoering. SGP-jongeren is van mening dat bedrijven hun beleid op het gebied van MVO transparant moeten maken voor de klant, zodat deze MVO-bewust voor een leverancier kan kiezen.

 

De overheid moet op het gebied van MVO slechts een leidende en voorwaardenscheppende rol spelen. De overheid mag een licht stimulerend beleid voeren om MVO bij bedrijven aan te moedigen. Dit beleid kan op verschillende manieren worden vormgegeven. Allereerst zijn diverse belastingvoordelen en subsidies voor milieuactiviteiten een goede optie om MVO te stimuleren. Daarnaast moet er door de overheid regelgeving op het gebied van transparantie worden opgesteld, zodat het inzichtelijk wordt in welke mate bedrijven maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarnaast moet de overheid een voorbeeldfunctie op het gebied van MVO zijn.

 

Concreet:

  • Eerste verantwoordelijkheid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen ligt bij het bedrijfsleven zelf.

  • MVO-beleid moet transparant naar buiten worden gebracht.

  • De overheid vervult een voorbeeldfunctie en een leidende en voorwaardenscheppende rol bij MVO.