SGP-jongeren staat achter de democratie als staatsvorm, maar wijst de soevereiniteit van het volk af. Niet het volk bepaalt wat waar en goed is, maar God, Die hemel en aarde heeft geschapen.

Bestuurlijke hervorming wordt vaak gezocht in nieuwe structuren en nieuwe bevoegdheden. Het bestuur wordt echter vormgegeven door personen. Zij zijn de dragers van een systeem. Wanneer zij betrouwbaar en deskundig handelen, is veel bestuurlijke vernieuwing overbodig.
Vernieuwingen in het kiesstelsel hebben tot doel de afstand tussen politiek en burger te verkleinen, terwijl het in veel gevallen slechts een lapmiddel is voor politici die de binding met hun achterban zijn kwijtgeraakt.

Volksvertegenwoordigers moeten op basis van hun eigen standpunten beslissingen nemen. Uiteraard na raadpleging van betrokkenen en experts en steeds weer met in het achterhoofd de gesprekken met ‘gewone burgers’. Steeds weer moet er de bereidheid zijn om genomen besluiten te verantwoorden richting de kiezer. Het politieke lef moet getoond worden om achteraf gezien onverstandige besluiten ter discussie te stellen en zo nodig terug te draaien.

Concreet

  • Met het instellen van adviescommissies moeten we terughoudend omgaan; commissies dienen een afgebakende taak te hebben en niet gebruikt worden om een ingewikkeld dossier af te schuiven.

Het regeerakkoord dient kort en concreet te zijn, zodat burgers aan het eind van de regeerperiode de regering op feiten en op resultaten kunnen beoordelen.