NAVO

SGP-jongeren hecht veel waarde aan het NAVO-bondgenootschap. Hoewel de taken van de NAVO na het eind van de Koude Oorlog erg zijn veranderd, blijft de NAVO een belangrijk platform waarop Nederland kan samenwerken met andere bondgenoten. SGP-jongeren heeft voorkeur voor samenwerking binnen de NAVO boven EU samenwerking op het gebied van Defensie. Belangrijk argument daarbij is dat de Verenigde Staten vertegenwoordigd zijn in de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO).

 

De NAVO moet een voortrekkersrol houden bij wederopbouw- en vredesmissies.

Andere standpunten met een N: