SGP-jongeren hecht veel waarde aan de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO). Het trans-Atlantische bondgenootschap is noodzakelijk voor stabiliteit en veiligheid in de wereld. Hoewel de taken van de NAVO na het einde van de Koude Oorlog zijn veranderd, fungeert zij nog steeds als bescherming tegen vijandelijke agressie. SGP-jongeren ziet de NAVO als de meest geschikte platform voor defensiesamenwerking, niet in het minst omdat de Verenigde Staten erin vertegenwoordigd zijn. De NAVO moet een voortrekkersrol houden bij wederopbouw- en vredesmissies. Binnen het bondgenootschap kunnen landen gezamenlijk werken aan technologische ontwikkeling van materieel, verdediging van hun grondgebied en bestrijding van terrorisme. Voor de uitvoering van al deze taken is het belangrijk dat alle lidstaten zich aan hun verplichtingen houden: daarom moet Nederland zo snel mogelijk voldoen aan de afspraak om 2% van het BBP te besteden aan Defensie. In 2014 is deze afspraak in Wales bekrachtigd door de leiders van alle lidstaten, onder wie Mark Rutte. Het is kwalijk dat de Nederlandse regering zich niet aan haar woord houdt. De internationale veiligheidssituatie vraagt erom dat we een geloofwaardige bijdrage leveren aan de NAVO.

Zie ook onze standpunten over defensie en Europese defensie.