Vredesmissies

Een belangrijke taak van het leger is de bevordering van de internationale rechtsorde en stabiliteit. Te denken valt daarbij aan het meedoen aan vredesoperaties. Nederland heeft hierin een morele plicht.

 

Met name de bestrijding van het internationaal terrorisme neemt een belangrijke plaats in. Omdat terroristen gebruik maken van geglobaliseerde netwerken, begint bestrijding van terrorisme al ver buiten de landsgrenzen. De voortrekkersrol bij een vredesmissie ligt bij de NAVO.

 

SGP-jongeren vindt dat Defensie zo vaak mogelijk ingezet moet kunnen worden bij dergelijke operaties, waarbij de nadruk zou moeten liggen op wederopbouw. In dit licht pleit SGP-jongeren er voor dat NGO's beter en meer gaan samenwerken met Defensie tijdens de vredesmissies.