De bevordering van de internationale rechtsorde en stabiliteit is een grondwettelijke verplichting. Te denken valt daarbij aan het meedoen aan vredesoperaties. Nederland heeft hierin ook een morele verantwoordelijkheid.

De bestrijding van het internationaal terrorisme neemt een belangrijke plaats in. Omdat terroristen gebruik maken van geglobaliseerde netwerken, begint bestrijding van terrorisme al ver buiten de landsgrenzen. De voortrekkersrol bij een vredesmissie ligt bij de VN of de NAVO.

De Nederlandse ‘3D-benadering’ (defense, diplomacy & development) moet zoveel mogelijk gebruikt worden bij vredesmissies. Op deze manier worden niet alleen vijandigheden beëindigd, maar wordt bovendien gewerkt aan een duurzame vrede.