De rol van het kalifaat lijkt te zijn uitgespeeld in het Midden-Oosten nu de bolwerken van IS zijn ingenomen en het door IS bezette gebied nog minimaal is. Het past de Nederlandse overheid echter om terughoudend te zijn om in een juichstemming te verkeren.

De dodelijke aanslagen in de wereld als in Brussel, Parijs, Berlijn en Barcelona laten zien dat het kalifaat misschien wel is veroverd maar dat IS zelf nog niet is verslagen. Het verderfelijke jihadistische gedachtegoed leeft voort in terroristen die de oversteek hebben gemaakt van het kalifaat naar Europa en niets anders willen dan de Westerse normen en waarden te vernietigen en zoveel mogelijk burgers hiervan slachtoffer te maken.

Het is de taak van de overheid en internationale organisaties als Interpol en Frontex, om erop toe te zien dat personen die zich schuldig hebben gemaakt aan strijden voor IS op te sporen en tegen te houden en zo mogelijk te weren. Dit is een taak die internationale samenwerking vereist nu deze terroristen gretig gebruik maken van het gebrek aan grenscontroles en vrij door geheel Europa kunnen reizen.