Het onderzoek naar stamcellen heeft de laatste jaren een grote vlucht genomen. Stamcellen lijken nuttig te zijn voor allerlei toepassingen die gericht zijn op het herstel van beschadigd weefsel. Hierbij kan gedacht worden aan de stamceltransplantatie die al lang wordt toegepast bij leukemie (kanker), maar ook aan toekomstige toepassingen, zoals het genezen van het hart na een hartinfarct of van zenuwen bij ziekten van het zenuwstelsel.

  • SGP-jongeren is van mening dat het leven een geschenk van God is en stimuleert daarom pogingen om ziektes te bestrijden door het gebruik van stamcellen.

  • Onderzoek naar en ontwikkeling van volwassen (adulte) stamcellen moet worden gestimuleerd.

  • Gebruik van embryonale stamcellen voor onderzoek en behandeling mag niet worden toegestaan, omdat dit noodzakelijkerwijs gepaard gaat met het doden van pril, zich ontwikkelend menselijk leven. In plaats daarvan juichen we onderzoek toe waarin methoden gezocht wordt om adulte stamcellen veelzijdig inzetbaar te maken.

  • Pre-implantatie genetische diagnostiek (PGD) gericht op het selecteren van embryo’s op gezondheid of geslacht, moet worden verboden.