Het onderzoek naar stamcellen heeft de laatste jaren een grote vlucht genomen. Stamcellen lijken te nuttig te zijn voor allerlei toepassingen die gericht zijn op het herstel van beschadigd weefsel. Hierbij kan gedacht worden aan de stamceltransplantatie die al lang wordt toegepast bij leukemie (kanker), maar ook aan toekomstige toepassingen, zoals het genezen van het hart na een hartinfarct of van zenuwen bij ziekten van het zenuwstelsel. Belangrijk hierbij is het onderscheid tussen volwassen (adulte) stamcellen en stamcellen afhankelijk van een embryo. Onderzoek naar en ontwikkeling van het eerste moet gestimuleerd worden. Onderzoek met embryonale stamcellen vindt SGPJ niet verantwoord omdat hierbij noodzakelijk embryo’s (ontkiemend menselijk leven) moeten worden gedood. In plaats daarvan juichen we onderzoek naar methoden om adulte stamcellen veelzijdig inzetbaar te maken toe.

Concreet:

  • SGP-jongeren is van mening dat het leven een geschenk van God is en stimuleert daarom pogingen om ziektes te bestrijden door het gebruik van stamcellen. Echter, gebruik van embryonale stamcellen mag niet worden toegestaan, omdat dit noodzakelijkerwijs gepaard gaat met het doden van pril, zich ontwikkelend menselijk leven;
  • Pre-implantatie genetische diagnostiek gericht op het selecteren van embryo’s op gezondheid of geslacht moet worden verboden.