Verenigde Naties

Het doel van de oprichting van de Verenigde Naties (VN) na de Tweede Wereldoorlog was overal op de wereld vrede te vestigen. Dit doel is overduidelijk mislukt.

 

Het bevorderen van de wereldvrede is een doel waar SGP-jongeren achter staat. Vrede is immers een moeilijk te overschatten weldaad. SGP-jongeren is van mening dat Nederland bereid moet zijn om deel te nemen aan VN-vredesoperaties, maar wel onder een aantal voorwaarden.

 

SGP-jongeren vindt dat Nederland zich moet beijveren voor een wereld van vrede en gerechtigheid. Interventies moeten tot dat einde gebruikt worden. Verder moeten de taken helder zijn en moet de garantie worden afgegeven dat er voldoende middelen zijn om de taak uit te voeren.

 

SGP-jongeren is geen uitgesproken tegenstander van militaire interventies buiten de VN om, zolang ook deze interventies bovengenoemde uitgangspunten respecteren.

 

De meningen binnen de VN zijn vaak hopeloos verdeeld. Deze onenigheid heeft grote invloed op de slagvaardigheid van de VN en daarmee ook op het bereiken van het vredesideaal. Een reorganisatie van de VN is daarom nodig. Daarbij moet rekening gehouden worden met het uitgangspunt dat soevereine landen gelijkwaardig zijn. Hervormingen in de VN moeten leiden tot versterking van de positie van (westerse) democratieën en niet tot versterking van dictaturen of landen die grondrechten schenden. Er moet bij elke conflictsituatie een ad-hoc commissie ingesteld worden van landen uit de buurt van het conflictgebied, zodat beleid beter toegespitst kan worden op regionale omstandigheden. Dit zorgt ervoor dat de effectiviteit van het VN-werk toeneemt. Voorkómen moet worden dat bepaalde regimes de VN gebruiken om hun belangen te verstevigen.