Overmatig alcoholgebruik kan ernstige schade aan de gezondheid toebrengen, zeker bij jongeren. SGP-jongeren vindt het daarom een goed idee dat de minimumleeftijd voor alcoholgebruik 18 jaar is. Elk alcoholprobleem van jongeren dat met deze leeftijdsgrens wordt voorkomen, is de maatregel waard. Daarnaast vindt SGP-jongeren preventie een belangrijk onderdeel van het alcoholbeleid. De overheid moet daarom actief inzetten op preventiecampagnes op bijvoorbeeld sociale media. Ook is het belangrijk om samen te werken met stichtingen die jongeren bewust maken van de nadelige gevolgen van alcohol en deze stichtingen te steunen. Op elke middelbare school moet er aandacht worden gegeven aan het gebruik van alcohol en de nadelige gevolgen daarvan.

Concreet:

  • De accijnzen op alcohol moeten worden verhoogd en de strafmaatregelen moeten worden verscherpt.

  • De landelijke leeftijdsgrens voor zowel zwak-alcoholische als sterke drank is 18 jaar. Onder de 18 jaar dient bezit en gebruik van alcohol in de openbare ruimte strafbaar te zijn.

  • De overheid moet actief inzetten op preventiecampagnes.

  • Stichtingen die gedragsverandering bij jongeren met alcoholproblemen stimuleren, moeten vanuit de overheid worden ondersteund

  • Automobilisten die onder invloed achter het stuur zijn betrapt worden verplicht een ‘alcoholslot’ in hun auto te bouwen.

  • Dood door schuld bij verkeersovertredingen moet zwaarder bestraft worden bij grove schuld. Hieronder vallen alcohol-en drugsgebruik.

  • Er moet een totaalverbod op alcoholreclame komen.