Alcoholgebruik

‘Drank is stoer’, ‘drank is cool’, ‘drank is lekker’, ‘drank is gezellig’. Dit zijn zomaar enkele opvattingen van een groot gedeelte van onze jongeren. Maar is drank zo cool? Of maakt drank meer kapot dan je lief is?

 

De afgelopen jaren is het alcoholgebruik van jongeren tussen de 11 en 16 jaar explosief toegenomen. Tegelijkertijd laat de (medische) wetenschap zien dat overmatig alcoholgebruik ernstige consequenties heeft op de gezondheid van jongeren. Met name voor de hersenen en de lever heeft alcohol zeer schadelijke gevolgen. Als ouders en jongeren hun verantwoordelijkheid op dit gebied niet nemen is het tijd om in te grijpen.

 

Om te voorkomen dat alcohol als ‘stoer’ wordt ervaren, dienen er volgens SGP-jongeren een aantal maatregelen te worden genomen.  Allereerst moet reclame voor alcoholische dranken verboden worden. Net als roken heeft (overmatig) alcoholgebruik nadelige gevolgen voor de gezondheid van de burgers, reclame voor deze dranken is dan ook niet gepast. Verder moet alcoholgebruik niet gestimuleerd worden. Prijsacties, zoals ‘happy hours’ en stuntprijzen in supermarkten moeten verboden worden. Tenslotte moet alcoholgebruik ontmoedigt worden.

 

Concreet:

  • De accijnzen op alcohol moeten worden verhoogd en de strafmaatregelen worden verscherpt.
  • De landelijke leeftijdsgrens voor zowel zwak-alcoholische, als sterke drank is 18 jaar. Onder de 18 jaar dient bezit en gebruik van alcohol in de openbare ruimte  strafbaar te zijn.
  • Er komt een verbod op prijsacties met alcoholische  dranken, zoals ‘happy hours’, stuntprijzen in supermarkten en de verkoop onder de kostprijs.
  • Om het alcoholgebruik onder jongeren echt effectief terug te dringen, wordt een verbod op alcoholreclame ingevoerd.
  • Er komen hogere accijnzen op alcoholische producten om alcoholmisbruik te bestrijden.
  • Er komen meer wettelijke mogelijkheden om drankgebruik op straat te beperken.