SGP-jongeren staat voor een rechtvaardige samenleving waarbij de rechter toegankelijk en betaalbaar is. Rechtszaken moeten zo snel mogelijk worden behandeld en niet nodeloos uitgesteld. Ook de letterlijke toegankelijkheid moet goed zijn. Daarom is SGP-jongeren kritisch over het samenvoegen van de verschillende rechtbanken en gerechtshoven in Nederland. Hierdoor moeten burgers grote afstanden afleggen om hun zaak aan de rechter voor te kunnen leggen. Dit vormt een onnodige drempel voor de toegang tot de rechter. SGP-jongeren zou graag zien dat er in de toekomst juist weer meer geld vrijgemaakt wordt voor de rechterlijke macht. Daarnaast moeten griffierechten niet te hoog zijn, omdat hoge griffierechten onrecht tussen rijk en arm in de hand werkt.

Naast een toegankelijke en betaalbare rechter is SGP-jongeren groot voorstander van andere oplossingen voor conflictbemiddeling. De gang naar de rechter is meestal een stap in een vastgelopen geschil en de rechterlijke uitspraak is vaak teleurstellend voor (een van) beide partijen. Dit kan prima voorkomen worden door bijvoorbeeld mediation. SGP-jongeren spreekt dan ook steun uit voor initiatieven op dit gebied.

In het kader van gevangenisstraffen pleit SGP-jongeren voor het afschaffen van de kwijtschelding van gevangenisstraf bij goed gedrag. Nu is het zo dat een gedetineerde na 2/3 van zijn straf kan vrijkomen. Dit is echter onrechtvaardig voor slachtoffers en komt niet ten goede aan het principe van strenger straffen. Levenslang moet ook echt levenslang zijn. Het is belangrijk dat misdaad niet loont. De straf moet dus duidelijk in verhouding zijn met het delict dat is begaan. Verdachten moeten op een humane wijze worden behandeld. Het is belangrijk dat er voldoende aandacht is voor de re-integratie van gedetineerden.

Concreet:

  • De toegankelijkheid en betaalbaarheid van de rechtspraak staan voorop.
  • Er moet meer aandacht komen voor andere vormen van conflictbemiddeling.
  • Er moet voldoende duidelijkheid zijn over wanneer mensen precies vrijkomen.
  • Straffen moeten in verhouding zijn met het begane delict.
  • Verdachten moeten op een humane wijze worden behandeld.
  • SGP-jongeren staat nog altijd voor de doodstraf als ultieme bescherming van het leven.