Rechtspraak

SGP-jongeren gaat voor een rechtvaardige samenleving waarbij de rechter toegankelijk en betaalbaar is. Toegankelijk, in die zin dat zowel zaken in het straf- als in het civiele recht spoedig moeten behandeld worden. Maar ook de letterlijke toegankelijkheid moet goed zijn. Daarom is SGP-jongeren kritisch over het samenvoegen van de verschillende rechtbanken en gerechtshoven in Nederland. Hierdoor moeten burgers, zeker in de provincies, grote afstanden afleggen om hun zaak aan de rechter voor te kunnen leggen. Dit vormt een onnodige drempel voor de toegang tot de rechter. SGP-jongeren maakt zich hier vooral zorgen om, omdat ‘geld’ de enige reden is achter deze bezuinigen. SGP-jongeren zou graag zien dat er in de toekomst juist weer meer geld vrijgemaakt wordt voor de rechterlijke macht.

 

Betaalbaar, daar bedoelen we mee dat de griffierechten niet te hoog mogen zijn. Een te hoog griffierecht zorgt ervoor dat mindervermogende Nederlanders niet meer naar de rechter zullen stappen, ook al staan ze in hun gelijk. Dit werkt onrecht tussen rijk en arm in de hand.

 

Naast een toegankelijke en betaalbare rechter, is SGP-jongeren groot voorstander van andere oplossingen voor conflictbemiddeling. De gang naar de rechter is meestal een stap in een vastgelopen geschil en de rechterlijke uitspraak is vaak teleurstellend voor (een van) beide partijen. Dit kan prima voorkomen worden door bijvoorbeeld mediation. SGP-jongeren spreekt dan ook steun voor initiatieven op dit gebied.

 

In het kader van gevangenisstraffen pleit SGP-jongeren voor het afschaffen van de kwijtschelding van gevangenisstraf bij goed gedrag. Nu is het zo dat een gedetineerde na 2/3 van zijn straf kan vrijkomen. Dit is echter onrechtvaardig voor slachtoffers en komt niet ten goede aan het principe van strenger straffen. Levenslang moet ook echt levenslang zijn.

Andere standpunten met een R: