Rusland is al jaren bezig om haar invloedssfeer uit te breiden. Deze dwang om uit te breiden gaat ten koste van staten die aan Rusland grenzen en waarvan Rusland denkt dat deze aan haar toebehoren. De dreiging die vanuit Rusland komt richting haar buurlanden moet dan ook serieus worden genomen. Daarnaast wordt de politiek van landen in Oost-Europa dusdanig sterk beïnvloed door Rusland dat deze landen afhankelijk zijn van de grillen van Poetin.

Om de expansiedrift van Rusland in te tomen en mogelijk gevaar af te wenden is het van cruciaal belang dat defensie op orde is en dat hier voldoende geld aan wordt besteed. Alleen door internationale samenwerking is een nieuwe Sovjet-Unie te voorkomen en kan de dreiging die van Poetin uitgaat zo veel mogelijk worden ingeperkt.

Ook de verhouding VS en Rusland in het Midden-Oosten in bijvoorbeeld Syrië baart SGP-Jongeren veel zorgen. Het Midden-Oosten is een politiek verlengstuk geworden voor beide landen om macht uit te oefenen in dit gebied. Dit dient te stoppen en beide landen moeten tot een duurzame oplossing komen, waarin alle betrokken partijen zich kunnen vinden. In dit verband is de relatie tussen Turkije en Rusland een enorme zorg nu laatstgenoemde het Turkse beleid dreigt te volgen en hiermee de relatie tussen EU en Rusland nog verder verslechterd.

Het is van evident belang om de banden met Rusland niet nog verder te verslechteren. Het is daarom belangrijk om de houding van Poetin te begrijpen nu het Westen Rusland dreigt in te sluiten en van buitenaf probeert te hervormen. Dat bepaalde hervormingen niet onnodig zouden zijn, betekent niet dat dit geforceerd dient te worden door het Westen, maar dit moet door middel van een dialoog geprobeerd worden en niet door een monoloog.

Kortom, internationale druk op Rusland om de agressiviteit te beperken is cruciaal, maar laten we als het Westen niet proberen om Rusland eenzijdig te hervormen.