Politiek is belangrijk

Niet alleen voor politici, maar ook voor degene die moeten uitleggen wat politici doen. Daar helpt SGP-jongeren graag bij. Ons materiaal is afgestemd op de eindtermen en kerndoelen van uw onderwijs.

Politiek is een uitdaging

Ook voor politieke jongerenorganisaties als SGP-jongeren. We mengen ons actief in politieke kwesties en hebben ons eigen politieke programma met standpunten waar we ons sterk voor maken. We dagen jongeren graag uit om ook hun eigen standpunt te bepalen.

Politiek is niet saai

Politiek is juist bijzonder boeiend. De ervaring leert dat de praktijk vaak de beste leermeester is. Daarom betrekken we de jongeren bij de concrete politieke thema’s waar SGP-jongeren mee te maken heeft. We merken dat meedenken motiveert.

SGP-jongeren biedt:

  • Gastlessen in groep 7/8 van het PO, op het VO en MBO (in overleg zijn er mogelijkheden om dit in het gemeentehuis of in het provinciehuis te doen)
  • Actieve kennismaking met politiek;
  • Gevarieerde lessen over politiek met deelthema’s zorg, economie, ethiek en debatvaardigheden;
  • Medewerking aan debatten, studiedagen en andere activiteiten;

Neem voor meer informatie en het aanvragen van gastlessen contact op met:

Wimke de Jong, beleidscoördinator