Geloofsvervolging

Godsdienstvrijheid, zoals we dat in Nederland kennen, is geen wereldwijd gegeven. Dat er over de hele wereld mensen worden vervolgd of gediscrimineerd om hun geloof, is verschrikkelijk. De Nederlandse regering moet al het mogelijke doen om geloofsvervolging tegen te gaan.

 

Noord Korea

 

Uit getuigenissen van vluchtelingen en rapporten van mensenrechtenorganisaties blijkt dat vooral christenen te lijden hebben onder vervolging. De Ranglijst Christenvervolging die de organisatie Open Doors jaarlijks uitgeeft, brengt veel aan het licht. Al jaren wordt deze sombere lijst aangevoerd door Noord-Korea. Sinds het aantreden van een nieuwe dictator, Kim Jong-Un, is de situatie in het land niet verbeterd. Christenen lijden zwaar onder het communistische regime. Kim Jong-Un wil zijn macht benadrukken en schroomt niet om daar bruut geweld voor te gebruiken. Duizenden christenen zitten gevangen in strafkampen, waar de situatie buitengewoon ernstig is.

 

Arabische wereld

 

Daarnaast baart de geloofsvervolging in de Arabische delen van de wereld SGP-jongeren zorgen. Een grote bedreiging in deze regio is het moslimextremisme. In de radicaal-islamitische ideologie is geen plaats voor andere godsdiensten. Oorlogsgeweld en rivaliteit tussen verschillende islamitische stromingen zorgen voor spanningen. Gelovigen, met name christenen, in landen als Saoedi-Arabië, Jemen, Afghanistan, Irak en Syrië hebben het zwaar.

 

Afrika

 

Ook in Sub-Sahara Afrika dreigt moslimsextremisme een probleem te worden. In Nigeria pleegt  de terreurgroep Boko Haram regelmatig aanslagen op christenen. In 2012 riepen in Noord-Mali fundamentalisten een islamitische staat uit, gebaseerd op de sharia. Christenen én moslims lijden onder het geweld van de rebellen. In Somalië bestaat praktisch geen christelijke kerk: de islam is staatsgodsdienst. De terroristische organisatie al-Shabaab zorgt voor dreiging in het land. Ten slotte is de situatie in Eritrea al jaren zorgwekkend. Ondanks het feit dat een groot deel van de bevolking christelijk is, worden niet-geregistreerde kerken en andere christelijke gemeenschappen onderdrukt.

 

SGP-jongeren pleit ervoor om geloofsvervolging tot speerpunt te maken van het buitenlands beleid. In internationaal verband moeten alle mogelijke diplomatieke middelen gebruikt worden om de situatie van vervolgden te verbeteren. Hierbij moet het speerpunt tegengaan geloofsvervolging verweven worden met zoveel mogelijk andere thema’s. Zo is het beleid het meest effectief en kan het niet aan de kant worden geschoven als het even niet uitkomt.