Het afschaffen van de basisbeurs in ruil voor verbetering van de onderwijskwaliteit: het was een sprookje, te mooi om waar te zijn. De beloofde verbetering van de onderwijskwaliteit is uitgebleven en kinderen van ouders met middeninkomens vallen in een gat. Als SGP-jongeren vinden we dat dit gat gedicht moet worden.

Concreet:

  • De aanvullende beurs moet uitgebreid worden. Het huidige leenstelsel is met name voor studenten van wie de ouders middeninkomens hebben nadelig. Hun ouders zijn vaak financieel niet in staat (volledig) bij te dragen aan van de studiekosten. Tegelijkertijd hebben deze studenten niet of nauwelijks recht op een aanvullende beurs, omdat hun ouders daarvoor te veel verdienen. Daarom moet de inkomensgrens voor het verkrijgen van een aanvullende beurs verhoogd worden naar €58.000.
  • Het studentenreisproduct, de huidige regeling van het collegegeldkrediet, het gemakkelijk afsluiten van een studielening en de lage rentes daarop moeten blijven bestaan.
  • Studenten die onder het huidige leenstelsel vallen moeten worden gecompenseerd. Degenen die geen aanvullende beurs hebben gekregen, maar met een inkomensgrens van €58.000 wel recht gehad zouden hebben op een aanvullende beurs, krijgen dit met terugwerkende kracht alsnog.