SGP-jongeren ziet de noodzaak van bindende afspraken met de Islamitische Republiek Iran omtrent het kernprogramma. De huidige atoomdeal baart echter zorgen. Het in 2015 gesloten Joint Comprehensive Plan of Action(JCPOA), gesloten door de Verenigde Staten, Rusland, China, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, de Europese Unie en Iran heeft ernstige onvolkomenheden.

Het akkoord heeft tot doel te voorkomen dat Iran nucleaire wapens ontwikkelt. Echter, in de praktijk is de deal niet meer dan uitstel. Binnen 10 tot 15 jaar heeft het regime in Teheran alweer alle ruimte om de ambities de vrije loop te laten. Maar ook voor die tijd zijn er zorgen. Zo zijn er grote onzekerheden rondom de inspectiemogelijkheden, is het moeilijk om indien nodig weer sancties op te leggen, en heeft Iran weer de beschikking gekregen over een grote som geld. Het valt te vrezen dat dit geld ook ingezet wordt om groeperingen zoals Hezbollah te steunen, die zij aan zij met Iran staan om Israël met de dood te bedreigen.

Inmiddels zijn veel (Europese) regeringen, waaronder Nederland, al volop bezig om de betrekkingen met Iran te normaliseren. Echter, hoe ‘normaler’ en intensiever de betrekkingen worden, hoe moeilijker het is om Iran geloofwaardig te kunnen confronteren met de onwenselijkheid van het kernwapenprogramma. Bovendien is er sprake van mensenrechtenschendingen en christenvervolging in Iran. Hernieuwde economische betrekkingen versterken verder de positie van Iran in de regio. Israël betaalt hier in de eerste plaats een hoge prijs voor, namelijk die van verdere bedreiging van veiligheid en voortbestaan.