Een goede defensie is van levensbelang voor een land. Nederland is gezegend met vrede en voorspoed, maar deze zaken zijn niet vanzelfsprekend. Als we ze niet verdedigen, komen ze onder druk te staan. In veel andere landen zijn vrede en veiligheid al helemaal niet vanzelfsprekend. Daarom is het uitermate noodzakelijk om een goede krijgsmacht te hebben, voor een veilig Nederland en een stabiele wereld.

Jarenlang is er op een onverantwoorde manier bezuinigd op de defensie-uitgaven. Gelukkig is deze tijd voorbij, maar er is wel gebleken dat de huidige investeringen de geleden inkrimpingen niet zomaar ongedaan kunnen maken. Wat SGP-jongeren betreft wordt het defensiebudget niet mondjesmaat, maar structureel verhoogd. De 2%-norm van de NAVO moet zo snel mogelijk gehaald worden. Verder menen wij dat het defensiebudget moet worden vastgelegd in een meerjarenplan. Dit zorgt voor stabiliteit en voorkomt dat er het ene jaar wordt bezuinigd en het andere jaar wordt geïnvesteerd. De mannen en vrouwen die zich inzetten voor onze veiligheid dienen ruimschoots te worden voorzien van de benodigde middelen. Verder pleit SGP-jongeren voor een goede maatschappelijke waardering voor de dienst van militairen en veteranen.

Zie ook onze standpunten over de NAVO en over Europese defensie.