Defensie

De hoofdtaak van Defensie is de bescherming van het eigen en het bondgenootschappelijk grondgebied.

 

Een tweede taak van de krijgsmacht is ondersteuning van civiele autoriteiten bij rechtshandhaving, rampenbestrijding en humanitaire hulp, zowel nationaal als internationaal. In dit verband leggen wij de prioriteit bij de ondersteuning van civiele autoriteiten op het gebied van het ondersteunen bij nationale en internationale rampen.

 

De derde taak van Defensie is het bevorderen van de internationale rechtsorde en stabiliteit. Te denken valt aan vredesmissies, uitzendingen van waarnemers, etcetera. SGP-jongeren vindt dat Defensie moet doorgaan met dergelijke operaties, waarbij de nadruk moet liggen op wederopbouw. In dit licht pleit SGP-jongeren er ook voor dat niet gouvernementele organisaties (NGO's) beter en meer gaan samenwerken met Defensie tijdens de vredesmissies.

 

Voor de uitvoering van deze taken is het van groot belang dat het leger goed functioneert. Al jarenlang wordt onverantwoord gesneden in de Defensie-uitgaven. Wat SGP-jongeren betreft wordt het Defensie-budget snel verhoogd.

Andere standpunten met een D: