Terrorisme

Terrorisme vormt een ernstige dreiging van de internationale vrede en veiligheid. Met name de bestrijding van het internationaal terrorisme neemt daarom een belangrijke plaats in en moet prioriteit blijven. Omdat terroristen gebruik maken van geglobaliseerde netwerken, begint bestrijding van terrorisme al ver buiten de landsgrenzen.

 

Oorzaken van terrorisme zijn vaak gerelateerd aan armoede en fundamentalisme. Aan dat eerste kan via ontwikkelingssamenwerking zo veel als mogelijk worden gedaan. Islamitisch fundamentalisme is een grote bedreiging voor de internationale veiligheid en dient hoge prioriteit te hebben van de Nederlandse regering en daarbuiten. Om terrorisme actief te kunnen bestrijden moeten relevante instanties beter samenwerken en moet de bescherming van burgers in het geval van terrorisme boven de privacywetgeving worden gesteld.

Andere standpunten met een T: