Het dreigingsniveau is al jaren ‘substantieel’ (een score van 4 op 5, volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid). De dreiging van het terrorisme is nooit hoger geweest dan op dit moment. Recente aanslagen laten ons zien dat de dreiging van het moslimextremisme hoger dan ooit is. Wie om zich heen kijkt ziet dat er elke week, al dan niet elke dag, aanslagen zijn op deze wereld: wij zijn ze zelfs normaal gaan vinden.

SGP-jongeren vindt de genomen maatregelen een stap in de goede richting, maar vindt ze nog niet genoeg. SGP-jongeren pleit ten eerste voor veel extra geld naar defensie. Het defensiebudget is onderhevig aan een structureel tekort dat steeds verder oploopt. Defensie vormt de hoeksteen van onze nationale veiligheid, dus juist hierin moeten we investeren.

Als tweede moet ook de politiemacht drastisch worden uitgebreid. Goede opleiding en bijscholing over hoe om te gaan met terrorisme en radicalisering zijn noodzakelijke vereisten. De wijkagent is hierbij van doorslaggevende betekenis.

Ook de AIVD verdient volgens SGP-jongeren meer geld, zodat mogelijke terroristen opgespoord en in de gaten gehouden kunnen worden.

Vrijheid is voor SGP-jongeren een groot goed waar we ontzettend blij mee zijn. Echter, wanneer de nationale veiligheid op het spel staat, moet de bescherming van de burgers van Nederland de voorkeur krijgen boven bijvoorbeeld de privacywetgeving. De veiligheid van Nederland staat bij ons op één.

Terrorisme is niet alleen voor Nederland een probleem. De actualiteit maakt ons duidelijk dat terroristen zich weinig aantrekken van landsgrenzen. Daarom vindt SGP-jongeren dat inlichtingendiensten in internationaal verband moeten samenwerken en op verantwoorde wijze informatie moeten uitwisselen. Op die manier kunnen ze effectief optreden. Terroristische netwerken kunnen alleen wereldwijd worden bestreden. Nederland dient zich samen met andere landen in te spannen om de vele oorzaken van terrorisme tegen te gaan, op ideologisch, religieus, militair, economisch en financieel gebied.

Concreet:

  • Het defensiebudget moet omhoog naar de 2%-norm van de NAVO;
  • De politiemacht moet worden vergroot en verbeterd, met minder papierwerk;
  • Elk dorp en elke wijk zou recht moeten hebben op een wijkagent, hierdoor willen wij per 4000 inwoners een wijkagent;
  • Veiligheid gaat boven privacy, als nationale veiligheid op het spel staat is privacywetgeving ondergeschikt;
  • Overheden en inlichtingendiensten moeten in internationaal verband samenwerken om de dreiging en voedingsbodem van terrorisme te bestrijden.