Seksualiteit komt alleen tot haar recht binnen de trouw en geborgenheid van een huwelijk. Dat is dus wezenlijk iets anders dan oppervlakkige lustbeleving, voor geld te kopen handelswaar of een consumptieartikel dat aan de massa wordt aangeboden via de media of andere kanalen. Wie seksualiteit naar beneden haalt door hier ook uit te gaan van de mens die zelf wel uitmaakt wat hij of zij wil, verandert het mooiste in het slechtste. SGP-jongeren is voorstander van het zoveel mogelijk tegengaan van prostitutie en de instelling en handhaving van een verbod op betaalde seksuele diensten.

De legalisering van prostitutie is een voorbeeld van mislukt beleid. Mensenhandel blijft volop aanwezig, ook in de legale branche. Te vaak wordt strengere handhaving geplaatst tegenover het gedogen vroeger. Dat is onjuist. Juist een wettelijk verbod maakt optreden en handhaven door politie en justitie gemakkelijker.

Concreet:

  • Zolang er nog geen verbod op prostitutie is, wil SGP-jongeren verplichte regulering en toetsing voor elke vorm van prostitutie.
  • Gemeenten moeten de mogelijkheid hebben om elke vorm van prostitutie tegen te gaan in hun gemeenten.
  • Het aanpakken van internetprostitutie moet landelijk gebeuren, omdat het aanbod anders gemakkelijk buiten beeld raakt.
  • Prostitueebezoek moet strafbaar gesteld worden.
  • Iedere prostituee moet op eenvoudige wijze toegang hebben tot uitstapprogramma’s.
  • Ten minste een sterke verhoging van de minimumleeftijd voor prostitutie. Juist jonge vrouwen en mannen zijn het meest kwetsbaar.
  • Toezicht en handhaving door de verschillende diensten moet gezamenlijk opgepakt worden. De politie moet hier ook meer mankracht voor krijgen.
  • De aanpak van mensenhandel verdient de hoogste prioriteit.