Politie

De politie is er voor de bescherming van burgers. Daarom is het goed dat de politie zo dicht mogelijk bij de burger staat, ook als organisatie. Dat kan betekenen dat de politie in de ene plaats andere prioriteiten stelt dan in de andere plaats. In de ene stad/dorp/wijk is het belangrijk dat de politie veel op straat is, ergens anders kan het belangrijker zijn dat de politie veel voorlichtingswerk doet en op een derde plaats moet de politie juist prioriteit geven aan het beboeten van ‘roodlichtrijders’.

 

Dit neemt niet weg dat voor een aantal zaken een landelijke aanpak dringend noodzakelijk is. Daarom is het goed dat er gekozen is voor de Nationale Politie. Wel blijft van belang de regionale en lokale problematiek gericht aan te pakken. De criminaliteit in dorpen stijgt al jaren en dat komt mede omdat de politie daar sterk ondervertegenwoordigd is en de pakkans voor inbrekers klein is. SGP-jongeren pleit voor een hoger budget voor de politie om in ten minste elk dorp of wijk een wijkagent te kunnen plaatsen.

 

Daarnaast zijn de verhoudingen in de boetes compleet zoek. De boetes zijn zo hoog, dat voor een heel kleine overtreding een enorm geldbedrag moet worden betaald. Bewuste overtredingen moeten streng gestraft worden, maar de boete moet wel evenredig zijn aan de begane overtreding. SGP-jongeren staat er kritisch tegenover dat boetes enkel worden gebruikt om de staatskas te spekken.

 

Tot slot moet gewerkt worden aan een kwalitatief betere politieopleiding en moet politiepersoneel ook verder opgeleid worden.

 

- Er moet meer geld beschikbaar komen voor extra mankracht en middelen bij de politie.

 

- Ook in kleine kernen en buurten van (grote) steden moet de politie present en goed bereikbaar zijn. Er moeten daarom meer wijkagenten komen.

 

- Overtredingen moeten streng gestraft worden, maar de boete moet evenredig zijn naar de overtreding.