De politie is er voor de bescherming van burgers. Daarom is het goed dat de politie zo dicht mogelijk bij de burger staat, ook als organisatie. ‘Blauw op straat’ is dus ongelooflijk belangrijk. Het sluiten van politiebureaus en het tekort aan wijkagenten is iets wat daar niet bij past. Het is essentieel om te weten wat er speelt in de wijk. Het contact met de bewoners en plaatselijke overheid is daarom van belang.

Politieagenten en andere hulpverleners hebben te maken met afnemend respect. Dit komt door incidenten waar individuele agenten zelf schuldig aan zijn, maar ook door de negatieve beeldvorming in de media. Agenten krijgen meer dan ooit te maken met geweld en verhindering van hun werk. Het is belangrijk dat er wordt ingezet op positieve beeldvorming.

Daarnaast is een krachtig optreden van politie en justitie gewenst. Zinloos geweld, overlast en criminaliteit moeten streng worden bestraft. Misdaad mag niet lonen. Anderzijds moeten de straffen wel evenredig zijn aan de overtreding; boetes mogen niet enkel en alleen worden gebruikt om de staatskas te spekken.

Om deze taken en behoeftes te vervullen, is het belangrijk dat de capaciteit en huishouding van de politie op orde zijn. Er moet worden geïnvesteerd in een kwalitatief goede opleiding en ondersteuning van politiepersoneel.

Concreet:

  • Er moet meer geld beschikbaar komen voor extra mankracht en middelen bij de politie.
  • Ook in kleine kernen en buurten van (grote) steden moet de politie present en goed bereikbaar zijn. SGP-jongeren wil daarom minstens 1 agent per 4.000 inwoners, het liefst meer.
  • Straffen moeten evenredig zijn aan de overtreding. Misdaad mag niet lonen.
  • De taakstelling van de politie moet duidelijk worden afgebakend om overbelasting van de politie te voorkomen.
  • Het inschatten van risico’s hoort bij het politiewerk. Er mag echter niet worden gediscrimineerd.
  • Er moet voldoende aandacht zijn voor ‘nieuwe’ delicten. Er moet worden geïnvesteerd in de bestrijding van cybercriminaliteit en andere online delicten.