Abortus Provocatus

SGP-jongeren gelooft dat God de goede gever is van het leven. Ieder leven is een kostbaar geschenk van Hem en moet met de groots mogelijke zorgvuldigheid behandeld worden ook al is het leven nog maar in het beginstadium van een ‘klompje cellen’. Abortus is niet anders dan een mensonterende medische ingreep die absoluut verboden moet worden. In Nederland hebben wij echter te maken met de Abortuswet die deze oneervolle moordpraktijken toestaat. Ieder voorstel wat deze wet op enigerlei wijze inperkt, kan op de steun van SGP-jongeren rekenen! SGP-jongeren stelt voor dat:

 

·         Alle actieve levensbeëindigende praktijken strafbaar gesteld worden;

 

·         De bedenktermijn van vijf dagen voor vrouwen die abortus provocatus willen laten toepassen, gehandhaafd blijft.

 

·         Er moet controle komen op de objectiviteit en volledigheid van voorlichting in abortusklinieken.

 

·         De bescherming van het leven voor ongeborenen moet in de Grondwet worden vastgelegd.

 

·         Het begrip ‘noodsituatie’ bij abortussen moet duidelijk worden afgebakend.

 

·         Er moet extra aandacht komen voor tienermoeders die door hun zwangerschap in financiële nood komen of tegen praktische problemen aanlopen.

 

·         Het overgaan tot aborteren vanwege een gevreesde handicap is een selectie van ongeboren kinderen en daarom ontoelaatbare discriminatie van gehandicapt leven.