SGP-jongeren vindt dat het beschermen van het leven een van de belangrijkste taken is van de overheid. Vanaf de zesde week van de zwangerschap is er op een echo een kloppend hartje te zien van een zich ontwikkelend mens. In Nederland is het echter mogelijk om tot de 24ste week een abortus te laten uitvoeren. Hier kan SGP-jongeren niet achter staan en vindt dat het ongeboren leven ook wettelijk beschermd moet worden. Daarom zijn we voor het intrekken van de Wet afbreking zwangerschap (WAZ). Daarnaast moet de overheid er alles aan doen om het aantal abortussen naar beneden te brengen.

  • De behandelgrens bij te vroeg geboren kinderen is 23 weken. Een abortus kan maximaal tot 24 weken worden uitgevoerd. Daarom moet deze grens naar beneden bijgesteld worden;
  • Er moet op geen enkele manier geld te verdienen zijn aan het uitvoeren van abortussen;
  • Er is geen verschil tussen een overtijdbehandeling of abortus en daarom moet bij beide de bedenktermijn van vijf dagen worden vastgehouden;
  • Bij een evaluatie van de WAZ moeten de gevolgen van een abortus goed in kaart worden gebracht en zo nodig maatregelen genomen worden om het aantal abortussen terug te dringen;
  • Er moet meer geïnvesteerd worden in zorg voor onbedoeld zwangere vrouwen, onder andere in de vorm van onafhankelijke voorlichting;
  • Het onder druk zetten van een zwangere om een abortus uit te laten voeren moet strafbaar worden.