Marktwerking in de zorg

Rondom marktwerking in de zorg bestaat veel maatschappelijke discussie. De zorg heeft te maken met een aantal ernstige problemen die hoognodig opgelost moeten worden. Hierbij kan gedacht worden aan te lange wachtlijsten, de verschraling en de onpersoonlijkheid van de zorg. De grote vraag bij deze problemen is, biedt marktwerking in de zorg de oplossing voor deze problemen? SGP-jongeren vinden marktwerking alleen verantwoord als de kwaliteit, toegankelijkheid, continuïteit en betaalbaarheid van zorg goed gewaarborgd zijn. SGP-jongeren vindt dat hier een belangrijke taak voor de overheid ligt. Zij moet blijven sturen en controleren om de kwaliteit, innovatie, transparantie en efficiëntie van de zorg te bevorderen.

  • De overheid moet zorg dragen voor de belangen van de patiënten. Hun belangen worden door de zorgaanbieders en verzekeraars nog al eens over het hoofd gezien. Zeker grote fusies in de zorg leiden nog al eens voor minder goede zorg dan gewenst. 

  • De overheid moet dan ook streng toezien op deze fusies en voorkomen dat de belangen van patiënten en cliënten uit het oog worden verloren.