Kwaliteit, toegankelijkheid, continuïteit en betaalbaarheid van de zorg moeten te allen tijde gewaarborgd zijn. Hiervoor ligt een taak bij de overheid: sturen, controleren en stimuleren van kwaliteit, innovatie en efficiëntie. Het belang van de patiënt moet hierbij voorop staan.

Marktwerking in de zorg kan en mag, maar dat kan alleen als de patiënt of cliënt echt voorop staat en er een basis is van kwaliteit, toegankelijkheid, continuïteit en betaalbaarheid.