Een derde van de wereldbevolking heeft beperkte toegang tot de meest noodzakelijk medicijnen. Daarnaast worden de prijzen van medicijnen in de Europese landen steeds hoger. Het huidige systeem is gebaseerd op exclusiviteit van de markt door middel van octrooien, wat ervoor zorgt dat de farmaceutische bedrijven hun prijzen hoog houden. De overheid financiert medisch wetenschappelijk onderzoek, maar stelt geen voorwaarden voor de prijs en toegankelijkheid van het middel. Hierdoor zijn farmaceutische bedrijven vrij om hoge prijzen te vragen die niet corresponderen met onderzoeks- en ontwikkelkosten. Deze ontwikkelingen zetten begrotingen van bijvoorbeeld ziekenhuizen onder druk. Om de prijs van dure geneesmiddelen te drukken stelt SGP-jongeren een aantal maatregelen voor. De industrie moet maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen door transparanter te zijn over kostenopbouw en het hanteren van verantwoorde winstmarges.

SGP-jongeren pleit concreet voor 3 punten. Eén van deze punten is ontleend aan het, door PJO’s (waaronder SGP-jongeren) geïnitieerde manifest, License to Heal.

Concreet:

  • De overheid moet voorwaarden stellen aan collectieve financiering van medisch wetenschappelijk onderzoek en geneesmiddelenontwikkeling om de toegankelijkheid van medicijnen te garanderen (geciteerd uit LtH-manifest)

  • Patentrecht, bedoeld om vernieuwing te stimuleren, moet niet meer gebruikt worden om het alleenrecht van de farmaceut in stand te houden. Mogelijkheden als ‘Patent pool’ of verkorting van looptijden dienen onderzocht te worden, waardoor goedkopere alternatieven geproduceerd kunnen worden.

  • Op Europees en nationaal niveau dienen de mogelijkheden binnen de wet verkend te worden om geneesmiddelen toegankelijk te houden voor iedereen.