Een derde van de wereldbevolking heeft beperkte toegang tot de meest noodzakelijk medicijnen. Daarnaast worden in de Europese landen de prijzen van medicijnen steeds hoger. Het huidige systeem is gebaseerd op exclusiviteit van de markt door middel van octrooien en dit zorgt ervoor dat de farmaceutische bedrijven hun prijzen hoog houden. De overheid financiert medisch wetenschappelijk onderzoek maar stelt geen voorwaarden voor de prijs en toegankelijkheid van het middel waardoor de farmaceutische bedrijven vrij zijn om hoge prijzen te vragen die niet corresponderen met onderzoeks- en ontwikkelkosten. Deze ontwikkelingen zetten gezondheidsbegrotingen van bijvoorbeeld ziekenhuizen onder druk.

Om de prijs van dure geneesmiddelen te drukken stelt SGP-jongeren een aantal maatregelen voor. Dure medicijnen willen we voortaan landelijk inkopen, zodat de kosten - vanwege de sterkere onderhandelingspositie tegenover farmaceuten - per medicijn zullen dalen.

Hierin neemt de industrie maatschappelijke verantwoordelijkheid door transparanter te zijn over kostenopbouw en het hanteren van verantwoorde winstmarges.

  • Patentrecht, bedoeld om vernieuwing te stimuleren wordt niet meer gebruikt om het alleenrecht van de farmaceut in stand te houden. Mogelijkheden als ‘Patent pool’ of verkorting van looptijden dienen onderzocht te worden, waardoor er de mogelijkheid bestaat goedkopere alternatieven te produceren;
  • Derhalve dienen op Europees en nationaal niveau de mogelijkheden binnen de wet verkend te worden om geneesmiddelen toegankelijk te houden voor iedereen.