Het is een mooi gegeven dat mensen zich voor elkaar willen inzetten en waar nodig hulp te bieden. Het zijn de mantelzorgers die zich vaak wegcijferen om tot zorg te kunnen zijn voor hun naaste(n). Mantelzorgers verdienen in de Nederlandse maatschappij meer waardering en erkenning.

Vanwege een alsmaar toenemende vergrijzing neemt de hulpvraag van (vooral) ouderen steeds meer toe en wordt er vaker een beroep gedaan op mantelzorgers. Inmiddels verlenen ruim 5,5 miljoen Nederlanders een vorm van mantelzorg. SGPJ vindt het belangrijk om de maatschappij te wijzen op de Bijbelse zorgplicht en barmhartigheid en ziet mantelzorg hiervoor als een belangrijk instrument. Ook pleit SGPJ voor maatregelen om de draaglast en draagkracht voor de 10% van de mantelzorgers die zware zorg levert beter bespreekbaar te maken en waar mogelijk te verminderen.

SGP-jongeren pleit daarom voor de volgende maatregelen om de mantelzorg verder te verbeteren:

  • Zorg voor een goed functionerend samenspel tussen informele en formele zorg. Laat gemeenten hier samen met (zorg)organisaties en zorgverzekeraars afspraken over maken.
  • De mantelzorg verdient meer erkenning en steun. SGPJ roept op tot onderzoek naar de mogelijkheid dat mantelzorgers die voor een lange periode intensieve mantelzorg verlenen, automatische inkomenssteun kunnen ontvangen.
  • Zorg voor een balans tussen draaglast en draagkracht van de mantelzorger. Maak deze balans bespreekbaar door mantelzorgers op de mogelijkheden van een onafhankelijke cliëntondersteuning bij gemeenten te wijzen.
  • Verbeter de voorwaarden van het huidige zorgverlof. Door voorwaarden te scheppen voor langdurend betaald zorgverlof, kunnen mantelzorgers beter inspelen op de zorgvraag.