Mantelzorg

Het is mooi als mensen zich voor elkaar willen inzetten, mantelzorg is een mooie manier om elkaar te helpen en bij te staan. Mantelzorg dient daarom ook meer waardering en erkenning te krijgen binnen het maatschappelijke leven. De hulpvraag neemt steeds meer toe door de vergrijzing en er wordt steeds meer een beroep gedaan op de mantelzorger. Het beleid en de overheidsdruk om de arbeidsmarkt op te gaan enerzijds en de steeds meer toenemendere druk op mantelzorgers is een schrijnend en niet werkbaar.

 

Mantelzorg moet zo eenvoudig mogelijk worden geregeld, met zo min mogelijk papierwerk voor de mantelzorger.