SGP-jongeren vindt het een mooi gegeven dat mensen zich voor elkaar willen inzetten en waar nodig hulp te bieden. Het zijn de mantelzorgers die zich vaak wegcijferen om voor hun naasten te kunnen zorgen. Mantelzorgers verdienen in de Nederlandse maatschappij meer waardering en erkenning.

Vanwege een alsmaar toenemende vergrijzing neemt de hulpvraag van (vooral) ouderen steeds meer toe en wordt er vaker een beroep gedaan op mantelzorgers. Inmiddels verlenen ruim 5,5 miljoen Nederlanders een vorm van mantelzorg. SGPJ vindt het belangrijk om de maatschappij te wijzen op de Bijbelse zorgplicht en barmhartigheid en ziet mantelzorg als een belangrijk instrument hiervoor. Ook pleit SGPJ voor maatregelen om de draaglast en draagkracht voor de 10% van de mantelzorgers die zware zorg levert beter bespreekbaar te maken en waar mogelijk te verminderen.

SGP-jongeren pleit daarom voor de volgende maatregelen om de mantelzorg verder te verbeteren:

  • Zorg voor een goed functionerend samenspel tussen informele- en formele zorg. Laat gemeenten hier samen met (zorg)organisaties en zorgverzekeraars afspraken over maken.

  • Mantelzorgers verdienen meer erkenning en steun. SGPJ roept op tot onderzoek naar de mogelijkheid om mantelzorgers die voor een lange periode intensieve mantelzorg verlenen automatische inkomenssteun te bieden.

  • Zorg voor een balans tussen draaglast en draagkracht van de mantelzorger. Maak deze balans bespreekbaar door mantelzorgers op de mogelijkheden van een onafhankelijke cliëntondersteuning bij gemeenten te wijzen.

  • Verbeter de voorwaarden van het huidige Zorgverlof. Door voorwaarden te scheppen voor langdurend betaald zorgverlof, kunnen mantelzorgers beter inspelen op de zorgvraag.