Het menselijk leven is een kostbaar geschenk van God. Daarom dient men er vanaf het begin tot het eind op een respectvolle manier mee om te gaan. De definitie van het woord ‘embryo’ zoals deze is gegeven in de embryowet, doet geen eer aan de eigenlijke waarde van een embryo. Een embryo is niet slechts een ‘cel of samenhangend geheel van cellen met het vermogen uit te groeien tot een mens’, het ís al een mensenleven. Vanuit dat vertrekpunt neemt SGP-jongeren de volgende standpunten in over de embryowet:

  • Wetenschappelijk onderzoek met embryo’s en foetussen moet worden verboden. De huidige wet laat teveel ruimte open om (in de toekomst) wetenschappelijk onderzoek te doen met embryo’s en foetussen, zonder deze vervolgens uit te laten groeien tot een baby.

  • Het verbod op kiembaanmodificatie moet in stand gehouden worden. Elk leven wordt uniek en overeenkomstig Gods wil geschapen. Wij mogen als mensen niet de macht over het leven grijpen door geslachtscellen bij voorbaat aan te passen.

  • De ‘verboden handelingen’, zoals beschreven in paragraaf 6 van de wet (klonen, embryo’s speciaal tot stand brengen voor onderzoek) mogen volgens SGP-jongeren om geen enkele reden alsnog gelegaliseerd worden.

  • De overheid moet investeren in wetenschappelijke onderzoek waarbij (geïnduceerde) pluripotente stamcellen worden gebruikt als alternatief voor embryonale en foetale stamcellen.