Orgaandonatie blijft een gevoelig thema voor veel burgers. Enerzijds is er een blijvend tekort aan donororganen en overlijden er om die reden jaarlijks patiënten die op de wachtlijst staan. Dat gaat SGP-jongeren aan het hart en er moet dan ook hard gewerkt worden aan (verantwoorde) oplossingen voor dit probleem. Anderzijds moet het een strikt persoonlijke keuze blijven of iemand zijn/haar organen na overlijden voor donatie wil afstaan of niet.

Slechts zo’n 35% van de jongeren registreert een keuze na een oproep daartoe. SGP-jongeren vindt dit percentage veel te laag. De SGP-jongeren is dan ook voor een verplichte registratie van een keuze. Echter, deze keuze moet te allen tijde strikt persoonlijk en ongedwongen blijven. Een Actief Donor Registratiesysteem (ADR) is dan ook in zekere mate een aantasting van de keuzevrijheid. Geen ‘overheidsorganen’ dus, waarbij een donatie meer neigt naar ‘inleveren’ van je organen.

  • Actief streven naar meer orgaandonoren
  • Eerlijke en professionele voorlichting
  • Tegen een Actief Donor Registratiesysteem
  • Verplichte keuzeregistratie