Orgaandonatie

‘De nood is groot’ als het over de vraag naar vitale organen gaat. Jaarlijks sterven er om die reden al honderden mensen. Het raakt SGP-jongeren dat dit gegeven geen aanleiding is voor mensen om zich te laten registreren. De Donorstichting heeft ingezet op een actieve campagne, zonder aanzienlijke resultaten. Dit betreft een ethisch onderwerp en de persoonlijke keuze van mensen moet gewaarborgd zijn, mede afhankelijk van godsdienstige en levensbeschouwelijke waarden over het menselijk lichaam.

 

Er mag echter nooit sprake zijn van laksheid. Daarom zegt SGP-jongeren: iedereen heeft het recht om te kiezen voor orgaandonatie, maar het recht om niet te kiezen schaffen we af. Er moet een verplichte registratie komen om duidelijkheid te bieden en een einde te maken aan de vrijblijvendheid. Dat standpunt kent SGP-jongeren al jaren. Het automatisch opnemen in het donorregister is dan niet meer aan de orde.

 

De keuze betreffende orgaandonatie is een volledig vrije keuze. Gewetensbezwaarden of tegenstanders van orgaandonatie moeten serieus genomen worden.

 

Het zou goed zijn als scholen en gemeenten meer de voorlichting op zich zouden nemen. Middelbare scholen kunnen de leerlingen vormen, ook op het gebied van orgaandonatie. Wel moeten de argumenten voor en tegen in open discussie aan de orde komen.

 

Dit alles maakt dat er meer aandacht komt voor de wens van de overledene, zonder dat nabestaanden al te veel over het lichaam vechten. Orgaandonatie moet een belangrijk onderdeel vormen van de gezondheidscampagnes van de Rijksoverheid.

  • Geen Actief Donor Registratiesysteem (ADR).

  • Actieve voorlichting op scholen.

  • Verplichte registratie.

Andere standpunten met een O: