Orgaandonatie is een gevoelig thema voor veel burgers. Enerzijds is er een blijvend tekort aan donororganen en overlijden er om die reden jaarlijks patiënten die op de wachtlijst staan. Dat gaat SGP-jongeren aan het hart. Voor SGP-jongeren staat het vast dat er hard gewerkt moet worden aan verantwoorde oplossingen voor dit probleem. Anderzijds moet het een strikt persoonlijke keuze blijven of iemand zijn of haar organen na overlijden voor donatie wil afstaan of niet. Persoonlijke of principiële bezwaren moeten gerespecteerd worden.

Op 1 juli 2021 had 41% van de 18- tot 20-jarigen nog géén keuze ingevuld in het donorregister (bron: CBS). SGP-jongeren vindt dit percentage veel te hoog. SGP-jongeren is dan ook voor een verplichte registratie van een keuze. Deze keuze moet echter ten allen tijde strikt persoonlijk en ongedwongen blijven. Dit in ogenschouw nemend is een Actief Donor Registratiesysteem (ADR) in zekere mate een aantasting van de keuzevrijheid.

Daarnaast staat het voor SGP-jongeren buiten kijf dat de keuze om al of niet te doneren ten allen tijde strikt persoonlijk en ongedwongen moet blijven. Dit in ogenschouw nemend is SGP-jongeren tegen het huidige Actief Donorregistratiesysteem. Dit systeem is in zekere mate een aantasting van de keuzevrijheid.

SGP-jongeren pleit voor:

  • Eerlijke en professionele voorlichting

  • Actief streven naar meer orgaandonoren

  • De individuele vrijheid van burgers om zelfstandig en ongedwongen een afweging te maken.

  • Tegen het huidige Actief Donor Registratiesysteem