Elke (poging tot) suïcide is diep tragisch; niet alleen voor de persoon die het betreft zelf, maar ook voor diens naasten. De SGPJ wil zich daarom sterk maken voor het terugdringen van het aantal suïcides en het verbeteren van de hulp aan mensen die een suïcidepoging hebben gedaan of rondlopen met suïcidale gedachten.

Concreet:

  • Voor 113-Online, een organisatie die hulp biedt aan mensen met suïcidale gedachten en veel weet over suïcidepreventie, moet meer geld worden uitgetrokken;
  • SGPJ wil meer geld voor onderzoek naar effectieve behandelingen en maatregelen om suïcides te voorkomen;
  • Om zicht te krijgen op wat mensen drijft in hun suïcidepogingen moeten alle suïcidepogingen anoniem worden geregistreerd. Met de verkregen informatie worden de behandelmogelijkheden verbeterd;
  • Hulpverleners dienen meer getraind te worden om suïcidale gedachten beter te herkennen en hiermee om te gaan. Het betrekken van de ‘naasten’ is daarbij onontbeerlijk;
  • Er moet meer aandacht komen voor het bijstaan van nabestaanden. Denk je aan zelfmoord? Ga dan naar de website van 113 of bel naar 0900-0113.