De wetten op dierproeven behoren tot de meest gecontroleerde in Nederland. En dat is maar goed ook, want dierproeven moeten tot een minimum beperkt worden.

Soms zijn dierproeven nodig om mensenlevens te redden. In dat geval weegt het belang van mensen(levens) zwaarder. In het medisch onderzoek kan men daarom niet altijd om dierproeven heen. De drie V’s vatten samen:

  • Verminderen: zo weinig mogelijk dierproeven en proefdieren.
  • Verfijnen: zo weinig mogelijk pijn en ongerief voor proefdieren.
  • Vervangen: zo veel mogelijk gebruik van alternatieven.