Jeugdzorg

Jeugdzorg is een complex thema. Binnen de opvoeding en zorg voor de kinderen doen zich allerlei problemen voor, die voor sommige ouders onoplosbaar zijn. Met betrekking tot jeugdzorg vindt SGP-jongeren de volgende punten erg belangrijk:

 

Menselijke en professionele aanpak, maatwerk
Belangrijk bij verlening van jeugdzorg is om het menselijke karakter in de zorg te houden. Daarnaast dienen alle afzonderlijke gevallen telkens opnieuw als maatwerk behandeld te worden, en moet er niet teveel gedacht worden in hokjes of procedures. De mens staat centraal, niet de procedure.

 

Bereikbaarheid en laagdrempeligheid
Wenselijk is een model waarbij er op microniveau dus in de wijk een sociale controle aanwezig is. Dit kan door het instellen van enkele verantwoordelijke vader- en moederfiguren die de wijk in de gaten houden en waar nodig is, ingrijpen en hulp oproepen. Waar nodig kunnen deze personen een vergoeding ontvangen, maar een betaling in waardering en invloed is een betere optie.

 

Goede samenwerking en coördinatie
Erg belangrijk is de samenwerking en coördinatie tussen de verschillende partijen die met elkaar te maken hebben. Zo is de samenwerking op microniveau belangrijk tussen de wijk, Bureau Jeugd en Gezin, en sociale instellingen zoals scholen, verenigingen en kerken. De gemeente heeft een coördinerende rol, maar moet de professionele aanpak bij Bureau Jeugdzorg laten. Hierbij dient gewaakt te worden voor bureaucratie.

 

Gedegen juridisch hulpverleningssysteem op de achtergrond
Een goed werkend juridisch hulpverleningssysteem is van groot belang. Hierbij is (efficiënte) samenwerking op microniveau gewenst: de wijkouders en medewerkers van Bureau Jeugd en Gezin moeten direct contact en overleg kunnen hebben met hulpverleners over bijvoorbeeld mogelijke risico’s. Verder staan wij voor een snel, effectief juridisch systeem waarbij naast een toepasselijke straf ook aandacht en begeleiding is naar terugkeer in de maatschappij.

 

Basiseisen en verantwoording gemeenten
Het is belangrijk om de gemeente op weg te helpen met het inpassen van de jeugdzorg. Daarbij dienen er duidelijke basiseisen en een kader gesteld te worden, zodat gewaarborgd wordt dat er voldoende aandacht en financiële middelen besteed worden aan de jeugdzorg. Daarbij de aantekening dat de gemeente betaalt waar het kind met problemen woonachtig is en niet de gemeente die het kind herbergt.

 

- Jeugdzorg verplaatsen naar buurt en wijkniveau met lokale ambassadeurs.

 

- Minimaliseren van procedures en bureaucratie.

 

- Samenbrengen en samen laten werken van belangrijke partners.

 

- Duidelijke basis en kaders stellen voor gemeentes bij decentralisatie.

 

- Ruimte voor eigen identiteit in de keus voor zorginstantie bij problemen.