Beheersjacht

Veel diersoorten, zoals herten, zwijnen en hazen, hebben in Nederland niet of nauwelijks natuurlijke vijanden. Daardoor worden deze populaties niet op een natuurlijke manier in evenwicht gehouden. Jagen door gecertificeerde jagers die weten wat ze doen en werken met opgestelde quota is een goede manier om deze populaties alsnog in evenwicht te houden. Een goede jager houdt rekening met dierenwelzijn en jaagt zoals roofdieren dat doen: als eerste oude en zwakke dieren. Quota opgesteld per gebied door onafhankelijke natuurbeheerders zijn een goed en noodzakelijk hulpmiddel voor de beheersjacht.

Groenstroken

De flora kan versterkt worden door het inrichten van groenstroken op landbouwpercelen. Dit bevordert de biodiversiteit op het platteland, waar die nu vooral eenzijdig is door de landbouwgewassen.

Ook in stedelijk gebied kan er vergroening plaatsvinden door het toevoegen van groenstroken in steden en dorpen. Het stimuleren van vergroening in particuliere tuinen kan daar ook aan bijdragen.