Technologieën zijn uitgedacht door de mens, maar God is octrooi-eigenaar van het leven. Dat we daarom aan Hem verantwoording moeten afleggen, houdt in dat we niet alles moeten willen wat we kunnen. God heeft de mens ingesteld als drager van Gods beeld. Voor andere levensvormen als bacteriën, planten of dieren zijn er dan ook andere Bijbelse normen.

Biotechnologie kan ons meehelpen de aarde te bebouwen, maar kan die ook bedreigen.

  • Moderne biotechnologie biedt veel kansen, maar de risico`s moeten serieus genomen worden en dus actiever worden meegewogen.
  • Biotechnologie van of met dieren mag in principe niet.
  • Genetische manipulatie van mensen of het verbruiken van menselijke embryo’s voor onderzoek is niet bespreekbaar.