Het openbaar vervoer is met ongeveer 1 miljoen reizigers per dag een enorm publiek goed. Binnen het openbaar vervoer gaan echter ook allerlei zaken mis: het Fyra-debacle, massale treinuitval en de veel bekritiseerde nieuwe dienstregelingen. Maar ook een andere tak van het openbaar vervoer, de luchtvaart, dreigt in de verdrukking te komen.

SGP-jongeren pleit hierom voor een goede regeling voor openbaar vervoer in de regio, die verder reikt dan alleen de Randstad. Zeeland, maar ook bijvoorbeeld de noordelijke provincies dienen hierbij niet vergeten te worden. Niet de vervoersvraag zou volgens SGP-jongeren leidend moeten zijn, maar juist de verbinding met het openbare netwerk van vervoer en de mogelijkheid om je ook zonder auto te verplaatsen. Hier is ook het milieu bij gebaat. Hierbij komt dat de studenten-OV zoals wij die nu kennen, behouden moet blijven.

Concreet:

  • Openbaar vervoer moet voor iedereen toegankelijk zijn, niet slechts voor het dichtstbevolkte deel van Nederland. Bij de aanbesteding moet de kwaliteit – en niet de prijs – leidend zijn.
  • De studenten-OV in zijn huidige vorm moet blijven.
  • Schiphol heeft te weinig grondgebied en kan moeilijk worden uitgebreid. Hiervoor dient de oplossing gezocht te worden in regio Lelystad en eventueel zelfs op het water.